Historia

Vuoden 2013 aikana Etelä-Karjalassa käynnistyi maakunnallisen yhdistysten yhteistyöyhdistyksen valmistelu. Noin 20 eteläkarjalaista yhdistystoimijaa ja muuta tahoa oli alustavan visioinnin takana. Valmistelussa mukana olevien tahojen mielestä Etelä-Karjalaan tarvitaan kaikkien alueen yhdistysten etua ajava maakunnallinen yhdistys, joka tukee alueen yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteistyötä, maakunnallista vaikuttamistyötä sekä auttaa yhdistyksiä yhteisten toimitilojen etsimisessä ja ylläpitämisessä.  

Muun muassa seuraavia askeleita ehdittiin ottaa:

 • Keskustelu käynnistyi Yksin vai Yhessä – järjestötilaisuudessa 30.11.2013, jolloin todettiin, että Etelä-Karjalaan tarvitaan kaikkia yhdistyksiä palveleva yhteistyöverkosto kehittämään ja tukemaan alueen järjestötoimintaa. Päivään osallistui 53 yhdistystoimijaa ja muuta tahoa. Päivä järjestettiin Saimaan ammattikorkeakoululla Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella.
 • Socomin MontEri-hanke järjesti Yksin vai yhessä -järjestöpäivän tuloksena tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan 4.2.2014. Matkalle osallistui 20 järjestöyhteistyöstä ja yhteisistä toimitiloista kiinnostunutta toimijaa. Päivän aikana tutustuttiin Mataran tiloihin ja Monikulttuurikeskus Glorian toimintaan sekä kuultiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki –Osuuskunnan tarjoamista palveluista ja rooleista keskisuomalaisen kansalaistoiminnan tukijoina.
 • Yhessä eteenpäin -järjestöpäivässä 29.3.2014 26 järjestötoimijaa ilmoitti halukkuutensa ryhtyä valmistelemaan esitystä Etelä-Karjalan yhteistyöyhdistyksestä
 • Kevään ja syksyn 2014 aikana hahmoteltiin alustavaa näkemystä yhteistyöyhdistyksen toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteesta n. 20 järjestötoimijan voimin 
 • Valittiin 4 hengen työryhmä valmistelemaan luonnosta säännöistä yhteistyöyhdistykselle (työryhmään valittiin Terhi Ojanen, Lasse Koivumäki, Aimo Röpetti, Osmo Juvonen, sihteerinä toimi Heini Maijanen)
 • Käytiin tutustumassa Haminan Kumppanuustalo Hilmaan ja Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistykseen ja heidän Toimitila Veturiin 12.9.2014
 • Tavattiin RAY:n koordinaattoreita eduskunnassa kansanedustaja Anneli Kiljusen vieraana 21.11.2014. Tapaamisessa keskusteltiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusmahdollisuuksista yhteistyöyhdistyksen ja yhteisen toimitilan osalta
 • Tavattiin Lappeenrannan kaupungintalolla 9.12.2014 jouluglögien merkeissä ja ideoitiin, miten valmistelun kanssa edetään vuonna 2015. Sovittiin, että kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille lähetetään kysely joko sähköisesti tai postitse, jossa tiedustellaan yhdistysten ajatuksia yhteistyöyhdistyksen perustamisesta ja halukkuudesta liittyä yhdistykseen. 
 • Etelä-Karjalan liitto myönsi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle maakunnan kehittämisrahasta hankerahoitusta, jonka turvin Socom voi tukea työn etenemistä aina 31.5.2015 saakka. Hankkeessa Heini Maijanen toimii projektikoordinaattorina 30 % työajalla.
 • Kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille (2219) lähetettiin kirje (joko postitse/sähköpostitse), jossa yhdistyksiä pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn 25.2.2015 mennessä. Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten tarpeita ja odotuksia yhteistyöyhdistyksen suhteen, yhdistysten halukkuutta liittyä yhteistyöyhdistykseen, minkä suuruista jäsenmaksua yhdistykset olisivat valmiita maksamaan ja nimiehdotusta uudelle yhdistykselle.
 • Kyselyn tuloksia käsiteltiin Etelä-Karjalan järjestöpäivässä 7.3.2015, jossa oli paikalla 48 järjestötoimijaa. Päivän tuloksena päätettiin, että perustava kokous järjestetään maaliskuussa 2015 ja tätä valmistelemaan koottiin työryhmä. Työryhmään ilmoittautui paikan päällä mukaan 12 henkilöä. Tämä valmistelutyöryhmä on valmistellut perustamiskokouksen sääntöluonnoksen ja muut kokouksessa käsiteltävät asiat.
 • Yhdistysten yhteistyöyhdistyksen toiminta käynnistyi 31.3.2015, kun 21 eteläkarjalaista yhdistystä perusti Lappeenrannan kaupungintalolla uuden yhdistyksen. Maakunnallinen yhdistys sai nimekseen Etelä-Karjalan Yhdistykset ry.  Perustamiskokoukseen osallistui 36 henkilöä edustaen eri alojen yhdistyksiä ja muuta tahoa.
 • Vuosina 2015 – 2019 yhdistyksen hallitus jatkoi sitkeästi toimintaansa ja otti vastuulleen Kansalaistoiminnan Fiestan sekä Mahdollisuuksien Tori tapahtumien järjestämisen vuodesta 2018 alkaen. Myös yhteisen toimitilan etsintää jatkettiin koko ajan, tutustumalla useisiin kohteisiin, mutta sopivaa ja riittävän edullista tilaa ei löytynyt. Kunnes elokuussa 2019 avautui mahdollisuus päästä kiinni perinteiseen, aiemmin Eksoten ylläpitämään kokoontumistilaan Kuutinkulmaan, heidän vuokrasopimuksensa päättyessä. Etelä-Karjalan Yhdistykset allekirjoitti vuokrasopimuksen tilasta 15.8.2019.

  Tilaan tehtiin kevyt pintaremontti pikaisella aikataululla ja toiminta saatin kunnolla käyntiin jo samantien. Tilat alkoivat täyttyä yhdistysten tapaamisista nopeasti ja vajaassa kuukaudessa yhdistykseen liittyi neljä uutta jäsenyhdistystä.

Comments are closed.