Uusi projektipäällikkömme

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeen uutena projektipäällikkönä aloittaa 15.2. sosionomi (YAMK) Henna Raikaslehto. Hennalla on verkostojen rakentamisen osaamista, vahvaa kokemusta hankkeiden hallinnosta ja läpiviennistä, viestinnällistä ja fasilitointi-osaamista, tuntemusta maakunnasta niin järjestökentän kuin kuntienkin osalta ja rohkeutta tarttua ja viedä eteenpäin myös monipolvisia asiakokonaisuuksia. Tervetuloa, Henna!