OLKA-hankkeen alkukesän kuulumisia

Toukokuun aikana on pidetty ensimmäiset Teemapäivät uudessa OLKA-pisteessä. Vastaanotto on ollut hyvää ja tiedon hakijoiden tavoitettavuus on saavutettu nyt aiempaa paremmin. Vertaistukijoiden käynnit ovat jatkuneet osastoilla. Sairaalaopastoiminta on jatkunut toukokuussa ja siirtyy nyt kesätauolle.

Kuukausitapaamisessa 3.6. Kuutinkulmassa keskusteltiin viestinnästä OLKA-hankkeen ja yhdistysten välillä. Sähköpostin todettiin olevan hyvä viestintämuoto, kun halutaan välittää samaa viestiä useille tahoille. Tulevia yhdistysten Teema-päiviä voidaan OLKAn toimesta mainostaa jatkossa myös OLKA-pisteellä. Tieto tapahtumista tulee myös OLKA Etelä-Karjala ja Eksoten Facebook-sivuille.

Seuraava vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, eli ILONA valmennus järjestetään tiistaina 17.8 klo 12.30-15.30 Lappeenrannan Iso Avussa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot kurssista hieman lähempänä tuota ajankohtaa.

Matkailu avartaa

Valtakunnallinen OLKA-verkosto kokoontui 8–9.6.22 Tampereelle OLKAimet tapahtumaan. Päivien aikana verkostoiduttiin, vaihdettiin kokemuksia ja ideoitiin yhdessä uutta. Tutustuimme TAYSin OLKA-pisteeseen sekä Artteli kumppanuusyhdistys ry:n toimintaan.

Matkailun vauhtiin päästyämme lähdimme 13.6.22 Mikkeliin tutustumaan OLKA-pisteeseen ja kuulemaan OLKA-koordinaattorin kokemuksia toiminnasta. Heillä toiminta on alkanut jo vuonna 2019. Nyt toiminta on saanut STEA:lta pysyvän rahoituksen ja toimintaa koordinoi Estery.

Yhteiskuva Tampereelta. Kuvassa OLKA-toimijoita ympäri Suomen maata.

Etelä-Karjalan OLKA -hanke etenee

Keskussairaalalle on juuri pystytetty uusi OLKA-piste pääaulaan neuvontatiskin viereen. OLKA-piste sijaitsee lähes vastapäätä pääovia, sohvaryhmän vieressä. Aiemmin kanttiinissa sijainnut esitehylly on siirretty nyt uuteen OLKA-pisteeseen ja tarkoitus on jatkossa lisätä hyllytilaa, jotta materiaalia mahtuisi esiin aiempaa enemmän.

Uuden OLKA-pisteen avajaiset pidetään tiistaina 10.5 klo 9.00–11.30. Tervetuloa tutustumaan!

Teemapäivien varaus yhdistyksille on avautunut koronatauon jälkeen uudestaan. Ole yhteydessä koordinaattori Asta Järviseen, jos haluat tulla esittelemään yhdistyksesi toimintaa sairaalalle.

Etelä-Karjalan OLKA:sta on laadittu uusi esite, jossa on päivitettyä tietoa OLKA-toiminnasta ja työntekijöiden yhteystiedot. Esite on saatavilla keskussairaalan OLKA-pisteen lisäksi yhteisötila Kuutinkulmasta.

Vapaaehtoistyön peruskurssi järjestetään tiistaina 17.5.22 Kuutinkulmassa klo 12.30–15.30 Ilmoittaudu mukaan, jos vapaaehtoistyö sairaalaoppaana, juttukaverina tai vertaistukijana kiinnostaa. (Vertaistukijana toimimiseen tarvitaan lisäkoulutus, jonka voit käydä peruskurssin lisäksi omassa potilasjärjestössä.)

Saamme vieraita 18.5.22 keskussairaalalla pidettävään kehittämispäivään valtakunnallisesta OLKA-verkostosta Helsingistä. Tilaisuudessa on tarkoitus kehittää alueen OLKA-toimintaa edelleen ja saada uusia ideoita ja ajatuksia toimintaan.

Kutsu kevätkokoukseen 28.4.2022

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n syyskokous yhteistötila Kuutinkulmassa 2.12.2021

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 28.4.2022 klo 17 alkaen Lap-tuotesäätiön tiloissa, osoitteessa Kivenkatu 2-4, 53600 Lappeenranta. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä Teams-yhteyden kautta. Kokouskutsu liitteineen on lähetetty jäsenyhdistysten yleisiin ja edustajien sähköposteihin. Mikäli ette ole kutsua saaneet, niin tarkastakaa varalta myös roskapostikansio ja olkaa tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi

HUOM!

Mikäli osallistutte etänä, niin toimittakaa yhdistyksenne allekirjoitettu valtakirja sähköisessä muodossa osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi  TAI tulostettuna Kuutinkulman toimistoon, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta 27.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Mikäli edustajanne on läsnä kokouksessa, voitte toimittaa valtakirjan suoraan kokoukseen.

Kuutinkulmassa keskusteltiin Kumppanuusverkosto- ja OLKA-hankkeista

Maanantaina 28.3. aiheenamme oli ikääntyneiden järjestöjen ja yhdistysten verkostoituminen ja vaikuttamistyö osana Kumppanuusverkosto-hanketta. Hankkeen henkilökunnan lisäksi tilanteesta keskustelivat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Helena Puolakka ja seniorijärjestöjen koalitio Etelä-Karjalan Eetun Aimo Röpetti ja Marja Lakka. Keskustelussa todettiin, että Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöytä on tärkeä yhteistyön ja vaikuttamisen väylä ja seniorijärjestöillä on ollut edustus Kumppanuuspöydässä aivan alusta alkaen. Tehokas edustuksellisuus ja vaikuttamistyö onnistuu, kun yhteys edustajien ja yhdistysten välillä on avoin ja viesti liikkuu molempiin suuntiin. Kumppanuuspöytä ei ole vielä tarpeeksi tuttu ja sen tarjoamia vaikuttamismahdollisuuksia on tehtävä selvemmiksi hankkeen aikana. Tätä varten hankkeessa muodostetaan seniorijärjestöjen yhteistoimintaryhmä – tai verkosto – jossa käsitellään myös viestinnän kehittämiseen liittyviä asioita. Vastaavia verkostoja muodostetaan myös muille aloille sekä kuntakohtaisesti.

Senioreiden vaikuttamismahdollisuudet herättivät keskustelua Kuutinkulmassa.

Ikäihmisten vaikuttamistyötä sekä sen muotoja ja eri kanavia käsitellään Eksoten Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen verkostojohtamisen koulutuksen seuraavassa sessiossa 26.4. omassa työpajassa. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen organisaatioon muodostuu maakunnallinen vanhuusneuvosto, mutta kunnissa on edelleen omat vanhusneuvostonsa ja näiden välillä tapahtuva oikea-aikainen tiedon liikuttaminen on oleellista tehokkaan vaikuttamistyön kannalta. Verkostokoulutuksen työpajan sisältöä suunnitellaan yhdessä järjestöedustajien ja aluevaltuutettujen kanssa vielä ennen pääsiäistä.

Hyvinvointi- ja potilasjärjestöjen kanssa keskusteltiin OLKA-toimintamallin kehittämisestä 31.3. teamsin välityksellä ja 1.4. Kuutinkulmassa livenä. Keskusteluihin osallistui viisi järjestöä: Kaakkois-Suomen Sydänpiiri, Saimaan Syöpäyhdistys, Etelä-Karjalan muisti, Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ja Lappeenrannan seudun hengitysyhdistys. Eksoten edustajana perjantain keskustelussa oli mukana Reetta Tourunen. Tärkeimpänä OLKA-toimintaa kehitettävänä toimenpiteenä pidettiin toimipisteen saamista keskussairaalan tiloihin. Tämän jälkeen toiminnan jalkauttamiselle sairaalaan on paremmat mahdollisuudet. OLKA-toimijoiden verkoston kuvaaminen – mitkä yhdistykset ovat toiminnassa mukana ja kuinka monta vapaaehtoista – nähtiin hyvänä ajatuksena. Yhdistysten OLKA-koordinaattorit välittävät viestiä molempiin suuntiin. Sovittiin pitää jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina OLKA-keskusteluja Kuutinkulmassa klo 10–12. Seuraavan kerran tapaamme siis perjantaina 6.5. klo 10. Tervetuloa mukaan!

OLKA-toimintamallin kehittämiselle tulee saada oma toimipiste keskussairaalaan.

Etelä-Karjalan OLKA, OLKA-toimintamallin kehittäminen Etelä-Karjalan keskussairaalassa -hanke käynnistyi

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n Etelä-Karjalan OLKA – OLKA®-toimintamallin kehittäminen Etelä-Karjalan keskussairaalassa -hanke on päässyt kiihdytysvaiheeseen, kun Asta Järvinen on aloittanut hankkeen projektikoordinaattorina 15.3. Hankkeessa kehitetään potilasjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja keskussairaalan henkilökunnan välistä yhteistoimintaa. OLKA-toiminta on alkanut 2018 Eksoten toimesta ja mukana on kokeiluvaiheessa ollut 15 potilasyhdistystä, joista kolmen kanssa on tehty yhteistyösopimus. Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n OLKA-hanke tulee yhtenäiseksi osaksi Eksoten aloittamaa OLKA-toimintaa. STEA-rahoitteinen hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Olen OLKA-hankkeen projektikoordinaattori Asta Järvinen. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti ja täydennyskoulutuksena olen suorittanut muistihoitajan ja muistikoordinaattorin opinnot. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina sekä yksityissektorilla ja kunnallisella puolella pääosin ikääntyneiden ja työikäisten asiakkaiden parissa. Syksyn 2021 työskentelin Etelä-Karjalan Muisti ry:n muistiluotsityöntekijänä ja pääsin tutustumaan järjestötyöhön sekä Kaakkois-Suomen sydänpiirin toimintaan.

Odotan työltä paljon mielenkiintoisia kohtaamisia ja innostavia keskusteluja ihmisten kanssa. Tervetuloa haastelemaan Kuutinkulmaan 1.4.22 klo 11–13.

asta.jarvinen@ekyhdistykset.fi p. 041 312 1368

Aluevaalipaneelin jälkimainingeissa

Etelä-Karjalan yhdistys- ja järjestötoimijoiden Kumppanuusverkosto-hankkeen (yhteistyössä SOSTE:n ja Järjestöjen sote-muutostuen / Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa) järjestämässä aluevaalipaneelissa aluevaltuustoehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että sote- ja hyte-palveluiden järjestämisessä hyvinvointialueella tarvitaan järjestöjen ja yhdistysten panosta. Kolmas sektori on tärkeässä asemassa varsinkin ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa. Panelistit tunnistivat ja jakoivat järjestökentän huolen järjestöjen toiminnan rahoituksesta ja resursoinnista.

Yleishyödylliset järjestöt voivat tuottaa täydentäviä palveluja, mutta ne eivät voi – eikä niiden tule – kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa. Uusia avauksia tähän umpisolmuun kaivataan: pystyykö uusi järjestelmä tuomaan tähän ratkaisua? Kun järjestötoiminnalla on vahva jalansija ennaltaehkäisevässä työssä, niin kuinka tämän toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ja miten se tieto muuttuu resursoinniksi? Tutkimustietoa mm. liikunnan ja kulttuurin terveyttä edistävistä vaikutuksista on olemassa. Riittääkö tämä tieto riihikuivan rahakakun jakamiseen? Sitä kuivaa kakkua moni järjestö mielellään mutustelisi.

Aluevaalipaneeli käynnissä. Kuvassa vasemmalta oikealle ensin juontajat Henna Hovi ja Juho Heikka ja panelistit: Linda Brandt-Ahde (kok.), Teemu Liukkonen (ps.), Hanna Holopainen (vihr.), Pertti Lintunen (sd.), Juha Rantalainen (kd.), Antti Vilkko (kesk.) ja Heidi Vättö (vas.). Kuvan lappuäänestyksen kysymys: Onnistuvatko hyvinvointialueet palvelujen saatavuuden, laadun ja yhteisvertaisuuden turvaamisessa? (kuva: Jukka Kososnen)

Panelistit olivat selkeästi järjestöjen toiminnan tukemisen kannalla. Kaksi puheenvuoroa kannattaa laittaa korvan taakse: Pertti Lintunen kehotti järjestöjä olemaan aktiivisia ja Heidi Vättö velvoitti tulevaa aluevaltuustoa kirjaamaan järjestöyhteistyön omaan strategiaan ja budjettiin. Ehkä muutkin panelistit voivat yhtyä kyseisiin kommentteihin.

Voimme Kumppanuusverkosto-hankkeen puolesta vakuuttaa, että järjestökenttä tulee olemaan aloitteellinen ja hanke järjestää mielellään keväällä järjestöjen ja aluevaltuuston edustajien yhteisen tapaamisen, jossa laaditaan suuntaviivoja hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin yhteistyötä – ja miten se resursoidaan.

Lämmin kiitos panelisteille osallistumisesta! Paneelin tallenne on vielä katsottavissa Vimeo-palvelussa: https://vimeo.com/666136027

Muistetaan käyttää äänioikeuttamme sunnuntaina 23.1.!

Aluevaalipaneeli Kulttuuritila Nuijamiehessä 15.1.2022

aluevaali 2022

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Etelä-Karjalan yhdistys- ja järjestötoimijoiden Kumppanuusverkosto-hanke järjestää yhteistyössä SOSTE:n ja Järjestöjen sote-muutostuen / Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa aluevaalipaneelin lauantaina 15.1.2022 klo 15–17. Paikkana on Kulttuuritila Nuijamies. Varsinainen paneeli kestää n. 1h 30min, minkä jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella ehdokkaiden kanssa Nuijamiehessä. Tilaisuus streamataan, joten se on katsottavissa myös jälkitallenteena. Lähetystä voi seurata myös Etelä-Saimaan nettisivujen kautta.

Linkki paneeliin: https://vimeo.com/event/1715613/70dab69892

Joulutervehdys

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotamme parempaa uutta vuotta 2022. Yhteisötila Kuutinkulma lomailee 24.12. – 26.12.2021. Välipäivät 27.12 – 31.12.2021 olemme paikalla klo 10-14 ja 3.1.2022 alkaen taas normaaliaukioloaikojen mukaan, joten tervetuloa käymään ja kokoontumaan Kuutinkulmaan!

Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus toimikaudelle 2022

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n syyskokous yhteistötila Kuutinkulmassa 2.12.2021

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n syyskokouksessa 2.12.2021 yhteistötila Kuutinkulmassa oli edustettuna 12 jäsenyhdistystä. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös Teams-palvelun kautta, joka mahdollisti turvavalien pitämisen. Kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä valittiin uusi hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle.

Kokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytyi samantien ja nämä luottamustoimet on merkitty myös alla olevaan uuden hallituksen kokoonpanoon.

Ilkka Kuukka, puheenjohtaja
Henna Jääskeläinen, varapuheenjohtaja (Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry) UUSI
Jukka Kosonen, sihteeri, tiedotus, IT (Saimaan Kameraseura ry)
Raija Suuronen, taloudenhoitaja (Etelä-Karjalan Kylät ry)
Erkki Veikkanen, (Eläkeliiton Lappeenrannan Yhdistys ry)
Juha Viitala, (Lappeenrannan Sydänyhdistys ry)
Aimo Röpetti, (Lauritsalan Eläkeläiset ry)
Anu Hämäläinen, (Lappeenrannan Zonta-kerho ry)
Piia Tuosa, (Irti Huumeista ry, Lappeenrannan osasto)
Mikko Vento, (Kulttuuritila Nuijamies ry)
Virpi Ulmanen, (Laptuote-säätiö sr) UUSI

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous 2.12.2021 klo 17

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 2.12.2020 klo 17 alkaen. Kokoukseen voi osallistua sekä fyysisesti, että verkon kautta Teams palvelun kautta.

Kokousmateriaalit (Toimintasunnitelma 2022 ja Talousarvio 2022) toimitetaan sähköpostitse jäsenyhdistyksille lähempänä kokousta.

Paikka:
Kuutinkulma, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta
Verkkokokous: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Korona pandemian vuoksi kokouskäytännöt poikkeavat normaalista, joten noudattakaa alla olevia ohjeita:

  1. Ilmoittakaa YHDISTYKSENNE osallistumisesta kokoukseen lataamalla ja täyttämällä tämän sivun alaosasta löytyvä valtakirjalla VIIMEISTÄÄN 30.11.2021
  • Lähettäkääa allekirjoitettu valtakirja joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 30.11.2021. Voitte myös toimittaa allekirjoitetun valtakirjan Kuutinkulmaan viimeistään 30.11.2021 klo 15 mennessä.
  • Ilmoittakaa myös samalla, osallistuuko yhdistyksenne VIRALLINEN EDUSTAJA fyysisesti Kuutinkulmassa VAI etäyhteyden kautta
  • HUOM! Vain valtakirjan täyttäneillä ja sen ajallaan toimittaneilla on kokouksessa äänioikeus.
  1. Mikäli haluatte ehdottaa yhdistyksenne edustajaa Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n hallitukseen, niin ladatkaa ja täyttäkää myös alhaalta löytyvä EHDOKASASETUSLOMAKE
  • Toimittakaa allekirjoitettu ehdokasasetuslomake joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 30.11.2021 Voitte myös toimittaa allekirjoitetun lomakkeen Kuutinkulmaan viimeistään 30.11.2021 klo 15 mennessä.
  1. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams palvelun kautta
  • Palvelu ei vaadi mitään ohjelmisto asennuksia, vaan toimii myös selainpohjaisesti. Käynnistettäessä palvelu voi kysyä lupaa tietokoneen mikrofonin käyttöön, jolloin siihen tulee vastata KYLLÄ, jotta ääniyhteys toimii. Videokuvaa emme tarvitse, joten sitä ei tarvitse ottaa käyttöön/antaa lupaa.
  1. Mikäli kokouksessa joudutaan äänestämään, niin se tapahtuu sähköpostin kautta etäosallistujien osalta. Tämä kannattaa huomioida jo etukäteen ja avata sähköpostipalvelu valmiiksi. Kuutinkulmassa läsnä olevien osalta äänestys tapahtuu normaalikäytännön mukaan. Äänestysosoite etä-äänestäjille on: toimisto@ekyhdistykset.fi

Tervetuloa,

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Hallitus