Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous 2.12.2021 klo 17

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 2.12.2020 klo 17 alkaen. Kokoukseen voi osallistua sekä fyysisesti, että verkon kautta Teams palvelun kautta.

Kokousmateriaalit (Toimintasunnitelma 2022 ja Talousarvio 2022) toimitetaan sähköpostitse jäsenyhdistyksille lähempänä kokousta.

Paikka:
Kuutinkulma, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta
Verkkokokous: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Korona pandemian vuoksi kokouskäytännöt poikkeavat normaalista, joten noudattakaa alla olevia ohjeita:

  1. Ilmoittakaa YHDISTYKSENNE osallistumisesta kokoukseen lataamalla ja täyttämällä tämän sivun alaosasta löytyvä valtakirjalla VIIMEISTÄÄN 31.11.2021
  • Lähettäkääa allekirjoitettu valtakirja joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 31.11.2021. Voitte myös toimittaa allekirjoitetun valtakirjan Kuutinkulmaan viimeistään 31.11.2021 klo 15 mennessä.
  • Ilmoittakaa myös samalla, osallistuuko yhdistyksenne VIRALLINEN EDUSTAJA fyysisesti Kuutinkulmassa VAI etäyhteyden kautta
  • HUOM! Vain valtakirjan täyttäneillä ja sen ajallaan toimittaneilla on kokouksessa äänioikeus.
  1. Mikäli haluatte ehdottaa yhdistyksenne edustajaa Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n hallitukseen, niin ladatkaa ja täyttäkää myös alhaalta löytyvä EHDOKASASETUSLOMAKE
  • Toimittakaa allekirjoitettu ehdokasasetuslomake joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 31.11.2021 Voitte myös toimittaa allekirjoitetun lomakkeen Kuutinkulmaan viimeistään 31.11.2021 klo 15 mennessä.
  1. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams palvelun kautta osoitteessa
  • Palvelu ei vaadi mitään ohjelmisto asennuksia, vaan toimii myös selainpohjaisesti. Käynnistettäessä palvelu voi kysyä lupaa tietokoneen mikrofonin käyttöön, jolloin siihen tulee vastata KYLLÄ, jotta ääniyhteys toimii. Videokuvaa emme tarvitse, joten sitä ei tarvitse ottaa käyttöön/antaa lupaa.
  1. Mikäli kokouksessa joudutaan äänestämään, niin se tapahtuu sähköpostin kautta etäosallistujien osalta. Tämä kannattaa huomioida jo etukäteen ja avata sähköpostipalvelu valmiiksi. Kuutinkulmassa läsnä olevien osalta äänestys tapahtuu normaalikäytännön mukaan. Äänestysosoite etä-äänestäjille on: toimisto@ekyhdistykset.fi

Tervetuloa,

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Hallitus

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan kumppanuusverkosto-hankkeen alkusyksyn kuulumisia

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan kumppanuusverkosto on järjestöjen ja julkishallinnon yhteistoiminnan kehittämishanke muuttuvassa sote-ympäristössä.

Kumppanuusverkosto koostuu neljästä toisiinsa liittyvästä toiminnallisesta elementistä: maakunnallisesta Kumppanuuspöydästä, kuntakohtaisista monialaisista yhteistoimintaryhmistä, järjestöjen alakohtaisista yhteistoimintaryhmistä ja Kumppanuusverkoston viestinnästä.

Kumppanuusverkosto-hanketta rahoittaa STEA ja se toteutetaan 1.6.2021-31.12.2023 välisenä aikana. Hanke pääsi kunnolla vauhtiin, kun projektipäällikkö Anna-Maija Ahonen aloitti tehtävässään 16.8.2021.

Hankkeen etenemistä esiteltiin Etelä-Karjalan Kumppanuuspöydässä 30.9. Kumppanuuspöytä on erittäin tärkeä elementti Kumppanuusverkostossa; se on aika, tila ja paikka, jolloin keskustellaan osallistujien välisen yhteistyön kehittämisestä, sovitaan yhteisistä tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtä oleellisia elementtejä verkostossa ovat myös muut kolme kärkeä; kuntakohtaisista monialaisista yhteistoimintaryhmät, järjestöjen alakohtaisista yhteistoimintaryhmät ja Kumppanuusverkoston viestintä. Niissä päästään vielä lähemmäksi käytännön tavoitteiden määrittelyä ja toiminnan organisoimista tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuuspöydän yksi tehtävä on maakunnan järjestöstrategian tavoitteiden asettaminen. Kumppanuusverkosto on se tuotantolaitos, jossa tuo strategia luodaan, toteutetaan, arvioidaan ja fiksataan – yhdessä eteväkarjalaiseen tapaan.

Hanketta esiteltiin Etelä-Karjalan Kumppanuuspöydän tapaamisessa Kulttuuritila Nuijamiehessä. Kuva: Sikketiina Rönty

Järjestöjen alakohtaisista yhteistoimintaryhmistä voidaan tässä vaiheessa kertoa, että perhejärjestöjen yhteistyö on käynnistynyt edellisen hankkeen aikana ja jatkuu aktiivisena. Ryhmässä suunnitellaan tällä hetkellä Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaa 20.11. Kulttuuritila Nuijamieheen. Sote-järjestöjen toiminnanjohtajat ovat järjestäytyneet ja yhteistyöryhmä virallistettiin Kumppanuuspöydässä. Mukana on kymmenen järjestöä ja edustus kolmesta maakunnallisesta hankkeesta sekä Eksotesta. Vapaaehtoistoimijoiden, ikääntyneiden, työllisyyden edistämisen sekä kulttuurialan yhteistoimintaryhmien muodostamista käynnistetään tai selvitetään.

Kuntakohtaisten monialaisten yhteistyöryhmien muodostamisen selvittely käynnistyy syksyn aikana kunnissa yhteistyössä Oiva osallisuus ja Hyvä Mieli! -hankkeiden kanssa. Tiivis yhteistyö Etelä-Karjalassa käynnissä olevien kehittämishankkeitten kanssa tuottaa todennäköisesti laadukkaampaa tekemistä ja samalla vältytään päällekkäisiltä toiminnoilta.

Hankkeessa tullaan kehittämään Yhdistysinfo.fi -alustaa yhdessä kymenlaaksolaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen etenemistä voi seurata EKY ry:n nettisivuilta: tavoitteena on luoda Plandisc-ohjelman avulla vuosikello-periaatteella kaikille avoin näkymä niin Kumppanuuspöytään kuin myös alakohtaisiin ja kunnissa toimiviin monialaisiin yhteistoimintaryhmiin. Ensimmäiset vuosikellot julkaistaan lokakuun aikana.

Eksote pyysi Kumppanuuspöytää nimeämään järjestöjen edustajat maakunnalliseen hyvinvointityöryhmään vuosiksi 2021-2025. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juho Heikka, Mieli Etelä-Karjalan mielenterveys ry, Lasse Heiskanen, EKLU ja Mika Salminen, Saimaan Virta ry sekä varajäseniksi Tuija Valjakka, Etelä-Karjalan Martat ry, Heli Heimala, Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry ja Sanna Rinkinen, Imatran Klubitalo – ESKOT ry. Kuusikosta muodostuu yksi monialainen yhteistyöryhmä, joka tulee ajamaan menestyksellisesti järjestöjen tavoitteita hyte-työryhmässä.

Kumppanuusverkosto-hanke tulee olemaan esillä Eksoten Kumppanuuskahvit-työpajassa keskiviikkona 13.10. klo 9-11 ja Etelä-Karjalan Järjestöpäivänä torstaina 14.10. klo 13-16.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Anna-Maija Ahonen, anna-maija.ahonen(at)ekyhdistykset.fi, 044 979 1109

EKY ry:n pj Ilkka Kuukka, ilkka.kuukka(at)ekyhdistykset.fi, 040 626 5270

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke käynnistyi

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n STEA-rahoitteinen Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke pääsee vauhtiin, kun projektipäällikkömme Anna-Maija Ahonen on aloittanut työnsä. Lisää informaatiota hankkeestamme yhdistyksen eri nettikanavilla lähipäivinä. Kannattaa olla kuulolla!

Tule keskustelemaan Anna-Maijan kanssa Kuutinkulman Rupattelutupaan perjantaina 27.8.2021 klo 10-12 välillä hankkeestamme ja millaista yhteistyötä voimme tehdä juuri Sinun yhdistyksesi kanssa!

Näin ennakkoon Anna-Maija kertoo itsestään seuraavasti:

Olen koulutukseltani tradenomi (AMK) ja sosionomi (AMK). Siirryin järjestömaailmaan ja hanketyöhön ammatillisen kuntoutuksen parista, työskentelin uravalmentajana yli kahdeksan vuoden ajan. Tätä ennen olen toiminut järjestösektorin lisäksi logistiikka-alan tehtävissä. Vapaa-aikaani vietän mieluiten metsässä tai Saimaalla – meillä on täällä Etelä-Karjalassa uskomattoman hieno luonto ympärillämme.

Aloitin työt elokuun puolivälissä tutustumalla hankkeeseen sekä yhteistyötahoihin. STEA:n rahoittamassa hankkeessa kehitetään maakunnan sote-järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Tavoitteena on myös rakentaa järjestöjen keskinäistä yhteistoiminnallisuutta ja kehittää viestintää. Hankkeen ytimessä on maakunnan Kumppanuuspöytä, jonka toiminta on jo käynnistynyt. Kumppanuuspöytä yhdistää maakunnan yhdistykset, järjestöt, kunnat ja kuntayhtymät suunnittelemaan yhteistoimintaa ja laatimaan maakunnan järjestöstrategiaa. Roolini on olla luomassa verkostoa toimijoiden välille.

Aiemmassa työssäni olen liikkunut laajasti koko maakunnan alueella ja rakentanut työelämän verkostoja osatyökykyisyys, työelämän edellytykset ja mahdollisuudet sekä maakunnan sote- ja työelämäpalvelut huomioiden. Tältä pohjalta on hyvä siirtyä työskentelemään Etelä-Karjalan sote-järjestöjen, Eksoten ja kuntien kanssa yhteistyön kehittämiseksi muuttuvassa sote-toimintaympäristössä. Hankkeen pyörät siis pyörivät jo ja pääsen hyppäämään mukaan erittäin mielenkiintoiseen työhön. Työpisteeni sijaitsee Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n Yhteisötila Kuutinkulmassa, lisäksi minut tavoittaa sähköpostilla sekä puhelimitse. Ollaan yhteyksissä!

Yhteistyöterveisin, Anna-Maija Ahonen p. 044 979 1109, anna-maija.ahonen@ekyhdistykset.fi

Sote meni läpi

Käyttöoikeus: CC BY-SA-NC

Sote meni läpi: Mitä Järjestöjen sote-muutostuelle kuuluu ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

Henna Hovi, järjestöasiantuntija, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry

Mennyt kevät on ollut vilkasta aikaa sote-vaikuttamisen kentällä. Järjestöjen sote-muutostuki on tehnyt omaa työsarkaansa tunnetuksi muun muassa valtakunnallisilla foorumeilla ja SOSTEn järjestöverkostoissa. Lisäksi koko muutostuen joukkue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Työkykyohjelman THL:n väen kanssa.

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen osalta sote-muutostuki on käynnistynyt 1.6.2021 alkaen. 9.6.2021 järjestettiin alueellinen käynnistämistilaisuus, jossa luotiin tilannekuvaa sote-muutostuen kokonaisuudesta, kansallisesta valmistelusta järjestöjen näkökulmasta sekä keskusteltiin maakuntakohtaisista tarpeista sote-muutostuelle.

Kesälomakauden jälkeen elokuussa on tarkoituksena aloittaa tiivis yhteistyö maakuntien sote-järjestöjen kanssa, johon luodaan suuntaviivat maakunnissa toimivien verkostojärjestöjen kanssa (Etelä-Karjalan Yhdistykset ry, Kymenlaakson järjestöverkostot, Päijät-Häme Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry).

Tutustuthan myös kirjoituksen lopussa olevaan uutiseen (linkki Sosten sivuille), josta löytyy kuvattuna Kymenlaakson malli järjestötietojen saamiseksi osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia.

Aluetyön rooli kasvaa, järjestöjen ja julkisen yhteistyössä vielä parannettavaa 

Sote-uudistus meni juhannuksen alla läpi eduskunnassa, joten uudistus etenee nyt aikataulussa kohti toimeenpanoa. Samalla kasvaa alueilla tehtävän työn merkitys eli se, miten järjestöt ovat mukana hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä, millainen rooli järjestöillä on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan hyvinvointialueilla sekä kunnissa.

Tutkimuksellista perustaa muutostuelle on rakennettu rekisteriaineistoilla ja toimintaympäristön kartoituksella. Maakunnittain on selvitetty rekisteröityjen yhdistysten määrät ja koostettu avainlukuja järjestöjen palvelutuotannosta. Kesäkuun lopussa tehdyssä tilannekuvakyselyssä järjestöasiantuntijat ja verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsenet arvioivat maakuntien yhteistyörakenteiden kyvykkyyttä edistää järjestöjen ja julkistoimijoiden kumppanuutta sote-uudistuksessa. Esimerkiksi yhteistyörakenteiden ”Kyky osallistaa järjestöt sote-uudistukseen” sai keskiarvon 3,2 (asteikko 1–5 heikosta vahvaan). Työtä siis riittää, vaikka muutama maakunta saikin korkeimman arvosanan.

Järjestöillä ja muutostuella edessä sote-vaikuttamisen syksy – tule mukaan webinaariin 

Järjestöjen sote-muutostuki ei hiljene keskikesälläkään täysin, sillä pohjustamme jo tulevaa. Syksyllä laitamme muutostuessa isompaa vaihdetta silmään: tulossa on muun muassa webinaari valtakunnallisille sote-järjestöille, aluetyöntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi tulossa on myös muuta sisältöä, jolla toivomme saavamme sote-järjestöjä mukaan vaikuttamistyöhön laajalla rintamalla.

Sote-vaikuttamiseen ja vuoropuheluun keskittyvä webinaari pidetään keskiviikkona 25.8. kello 13–15. Aika kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt! Lisätietoa tapahtumasta on

tiedossa myöhemmin kesällä SOSTEn kanavien sekä muutostuen järjestöasiantuntijoiden kautta. 

Kaikkien muutostuen tekijöiden yhteystiedot löydät Järjestöjen sote-muutostuen sivulta SOSTEn verkkopalvelusta. Voit ottaa meihin yhteyttä järjestöihin ja sote-uudistukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata työtämme myös Twitterissä tunnisteella #ihmisensote. 

Loppuun vielä muutama viimeaikainen poiminta:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Tutustu muutostuen tekijöihin Järjestöjen sote-muutostuen verkkosivuilla

Kuutinkulma kesätauolla 28.6. -1.8.2021

Kuuttimestari viettää ansaittua kesälomaa 28.6. – 1.8.2021 välisen ajan, joten Yhteisötila Kuutinkulmassa ei ole tuolloin vakituista päivystystä. Jo ennakkoon sovitut tilavaraukset ovat voimassa ja myös uusia varauksia lomatauon ajalle saa esimerkiksi kokouksia ja yksityistilaisuuksia varten erikseen sopimalla. Lähetä vain viesti osoitteeseen tilavaraus@ekyhdistykset.fi. Tarkemmat ohjeet ja tiedot löytyvät tältä sivulta.

Projektipäällikkö haussa

Kuva: Jukka Kosonen

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry etsii projektipäällikköä STEA-rahoitteeseen Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään sote-järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä toiminnallisten verkostojen avulla. Kumppanuusverkoston ytimessä on kolme toisiaan tukevaa rakennetta, joissa projektipäällikön työpanos on olennainen osa: 1) maakunnan tasolla operoiva Kumppanuuspöytä, jonka toiminta on jo käynnistynyt ja jossa on edustus 20 järjestöstä, kaikista maakunnan kunnista sekä Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta, 2) kuntakohtaiset yhteistyömallit hallinnon ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä sekä 3) järjestöjen alakohtaiset yhteistoimintatavat. Hankkeessa kehitetään myös verkoston viestintää digitaalisia välineitä ja alustoja hyödyntäen. Viestinnän kehittämiseen on varattu rahoitusta hankkeen ostopalveluissa. Hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.12.2023 välisenä aikana. Projektipäällikön tehtävä on kokopäiväinen.

Hakijalta edellytetään yhdistys- ja järjestötoiminnan ja -kentän tuntemusta sekä kokemusta kolmannen sektorin ja julkishallinnon yhteistyöstä sekä projektien johtamisesta. Hakijan eduksi katsotaan työkokemus järjestöissä, kokemus verkostojen rakentamisesta ja verkostoissa toimimisesta. Digitaalisten viestintäalustojen hallitseminen on oleellinen osa projektipäällikön työskentelyä. Toivomme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa tehtävään sopivalta alalta.

Hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän kertoo haettavaan tehtävään soveltuvasta työkokemuksesta, näkemyksestään verkostojen rakentamisesta ja niiden hyödyntämisestä monialaisen yhteistoiminnan organisoinnissa sekä viestinnällisistä valmiuksistaan. Hakija voi esittää hakemuksessaan palkkatoiveensa ja tehtävän hoitamiseen liittyvää eritysosaamistaan. Hakemukseen tulee liittää hakijan cv. Hakemus palautetaan sähköisesti osoitteeseen: ilkka.kuukka(at)ekyhdistykset.fi 3.6.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ja tarkemman hankekuvauksen antaa pj Ilkka Kuukka, Etelä-Karjalan Yhdistykset, e-mail: ilkka.kuukka@ekyhdistykset.fi, puhelin 040 626 5270 (arkisin klo 10-15).

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry kevätkokous 22.4.2021 klo 17

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 22.4.2021 klo 17:00 alkaen. Kokoontumisrajoituksien vuoksi kuuden (6) henkilön osallistuminen on mahdollista myös Kuutinkulmassa, mutta suosittelemme etäosallistumista Google Meets palvelun kautta. Osallistua voi alla olevan linkin kautta joko tietokoneen tai mobiililaitteen internet selaimella eli erillisiä sovellusasennuksia ei tarvita. Riittää että antaa selaimelle luvan käyttää laitteen mikrofonia.

Fyysisen kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme ilmoittamaan etukäteen viimeistään tiistaina 20.4.2021 kummalla tavalla yhdistyksenne edustaja kokoukseen osallistuu. Äänivaltainen osallistuminen edellyttää valtakirjaa, joten täyttäkää tämän kutsun liitteenä oleva valtakirja etukäteen ja lähettäkää se sähköpostilla (toimisto@ekyhdistykset.fi) em. päivämäärään mennessä joko skannattuna tai valokuvana. Tulostetun ja käsin täytetyn version voi toimittaa etukäteen Kuutinkulmaan tiputtamalla sen postiluukusta tai viimeistään kokouspäivänä myös Kuutinkulmaan.

Kokousmateriaalit
Kokouskutsu ja kokousasiakirjat on toimitettu jäsenyhdistyksille sähköpostilla 4.4.2021.

Kokouspaikat
Yhteisötila Kuutinkulma, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta
Google Meets: https://meet.google.com/vif-mpya-zbz

Kuutinkulma suljettuna 1.4. – 14.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 antaman julkisia tiloja koskevan suosituksen mukaan, joudumme myös sulkemaan Kuutinkulman harrastustoiminnalta 1.4. – 14.4.2021 välisellä ajalla. Kuuttimestari on kuitenkin paikalla arkisin klo 10-17 joten tiloissa voi tarvittaessa vierailla turvallisuussuositukset huomioiden. Avaamme tilan taas käyttöön heti kun AVIn ohjeistukset sen sallii.

Hyvää syntymäpäivää Etelä-Karjalan Yhdistykset ry!

Kansalaistoiminnan Fiesta ja Mahdollisuuksien tori vuonna 2017. Kuvaaja: Jukka Kosonen

Tasan kuusi vuotta sitten tiistaina 31.3. kaksikymmentäyksi eteläkarjalaista yhdistystä kokoontui Lappeenrannan kaupungintalon Venla-neuvotteluhuoneeseen perustamaan Etelä-Karjalan yhdistysten yhteistyöyhdistystä. Uudelle tulokkaalle äänestettiin nimeksi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry.

Perustamiskokous Lappeenrannan kaupungintalolla 31.3.2015. Kuvaaja: Jukka Kosonen

Vuosi sitten tarkoituksena oli juhlia yhdistyksen viiden vuoden taivalta Kulttuuritila Nuijamiehessä. Kuinka ollakaan; korona tuli väliin ja bileet jouduttiin perumaan. Olisimme kerranneet mitä kaikkea viiteen vuoteen on mahtunut ja missä vaiheessa olimme yhteistyön kehittämisessä niin yhdistysten välillä kuin yhdistysten ja julkishallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa, kuinka olimme vaikuttaneet yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen ja mitä kuului Järjestöjen talolle – miten sen tavoitteen kanssa oli käynyt. Näitä suuria asioita varten väki kokoontui 31.3.2015 perustamaan EKY ry:tä ja samoja tavoitteita kohden liikutaan edelleen kiihtyvällä vauhdilla.

EKY ry on toiminut peruskirjansa mukaisesti sitkeästi vapaaehtoisvoimin ja olemme päässeet erittäin herkulliseen tilanteeseen. Järjestöjen yhteistä tilaa on metsästetty pitkään. Tavoitteena olevaa monikäyttöistä ja käyttäjäystävällisesti hinnoiteltua kiinteistöä on haasteellista löytää. Monia tiloja on koluttu ja matkan varrella osa jäsenyhdistyksistä on löytänyt omiin tarpeisiinsa sopivan ratkaisun. Kun Eksote ilmoitti keväällä 2019 luopuvansa Lappeenrannan keskustassa sijaitsevasta Kuutinkulmana tunnetusta kiinteistöstä, ymmärsimme tilaisuuden tulleen. Kun Kulttuuritila Nuijamies ry tarvitsi myös omaa toimistotilaa, niin teimme ratkaisun: Kuutinkulmasta alkaa Järjestöjen talon toteuttaminen. Se voi toteutua jossain vaiheessa alkuperäisen ajatuksen kaltaisena tai pienempien kohtaamispaikkojen verkostona. Työ jatkuu.

EKY on ollut Kuutinkulman operaattorina hieman yli puolitoista vuotta. Kuutinkulmalla on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan satamana ja tukikohtana. Tilan vanhat käyttäjät ottivat ilolla vastaan tiedon Kuutinkulman säilymisestä samassa tarkoituksessa. Olemme talkoovoimin pintaremontoineet Kuutin uuteen kuosiin, investoineet harkinnalla av-laitteisiin ja tämän kevään aikana tarkoituksena on saada terassialuetta viihtyisämpään kuntoon vehreyttä unohtamatta. Koronavuodesta huolimatta Kuutinkulmassa kävi noin 2300 vierailijaa 40:stä yhdistyksestä ja harrasteryhmästä. Kuutinkulman arkea pyörittää kuuttimestari ja toimintaa kehitetään suurella sydämellä. Pienenä mustan huumorin sävyttämänä kuriositeettina pitää huomioida, että Kuutinkulman ovet joudutaan laittamaan kahdeksi viikoksi säppiin juuri tänään AVI:n määräyksellä. Elämä palaa Kuutinkulmaan tauon jälkeen entistä ehompana!

Kuva ajalta, kun oli vielä ovet sallittua kokoontua.

Olemme ottaneet kiihtyviä askeleita myös yhteistyön kehittämisessä ja verkostojen rakentamisessa. STEA on tehnyt avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle EKY:n Etelä-Karjalan järjestöjen Kumppanuusverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen. EKY otti viime vuoden lokakuussa koordinointivastuun Etelä-Karjalan järjestöjen Kumppanuuspöydästä, joka on tärkeä osa maakunnallista verkostoa. Kumppanuuspöydässä maakunnan järjestöt, kunnat ja kuntayhtymät kohtaavat – saman pöydän ääressä – ja etsivät uusia tapoja kehittää yhteistoimintaa ja parantaa kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Kumppanuusverkostossa kehitetään myös järjestöjen alakohtaisia toimintamalleja, lisätään kuntien ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä viritetään ja tehostetaan järjestöjen yhteistä viestintää. Kumppanuusverkosto-hankkeeseen rekrytoidaan hankepäällikkö tämän kevään aikana ja tavoitteena on hankkeen käynnistäminen 1.6. alkaen. Hankkeen tavoitteista ja sen etenemisestä viestitään avoimesti ja aktiivisesti mm. näillä sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaverkosto, joka luo uutta proaktiivista eteläkarjalaista toimintakulttuuria – yhdessä.

EKY ry on kuudessa vuodessa päässyt hyvään alkuun suhteessa niihin tavoitteisiin, joita perustavassa kokouksessa toiminnalle asetettiin. Yhdessä hyvien kumppaneiden kanssa aloitamme uuden vaiheen kasvussamme – siirrymme ikään kuin peruskoulun puolelle, kuten keskisuomalaiset kollegat tänään kannustivat. Oppia ikä kaikki!

Ilkka Kuukka
puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry

Kuutinkulmassa joulutauko 19.12.- 27.12.2020

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika levähtää hetki erikoislaatuisen vuoden päätteeksi. Myös Yhteisötila Kuutinkulma on joulutauolla 19.12-27.12.2020 eli tiloissa ei ole tuolloin vakituista päivystystä. Sähköpostit toki kulkevat ja niihin vastataan 28.12. alkaen.

Kiitämme kaikkia tiloissamme vierailleita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää ja turvallista joulunaikaa sekä yhteisöllistä uutta vuotta 2021!