Projektipäällikkö haussa

Kuva: Jukka Kosonen

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry etsii projektipäällikköä STEA-rahoitteeseen Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään sote-järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä toiminnallisten verkostojen avulla. Kumppanuusverkoston ytimessä on kolme toisiaan tukevaa rakennetta, joissa projektipäällikön työpanos on olennainen osa: 1) maakunnan tasolla operoiva Kumppanuuspöytä, jonka toiminta on jo käynnistynyt ja jossa on edustus 20 järjestöstä, kaikista maakunnan kunnista sekä Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta, 2) kuntakohtaiset yhteistyömallit hallinnon ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä sekä 3) järjestöjen alakohtaiset yhteistoimintatavat. Hankkeessa kehitetään myös verkoston viestintää digitaalisia välineitä ja alustoja hyödyntäen. Viestinnän kehittämiseen on varattu rahoitusta hankkeen ostopalveluissa. Hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.12.2023 välisenä aikana. Projektipäällikön tehtävä on kokopäiväinen.

Hakijalta edellytetään yhdistys- ja järjestötoiminnan ja -kentän tuntemusta sekä kokemusta kolmannen sektorin ja julkishallinnon yhteistyöstä sekä projektien johtamisesta. Hakijan eduksi katsotaan työkokemus järjestöissä, kokemus verkostojen rakentamisesta ja verkostoissa toimimisesta. Digitaalisten viestintäalustojen hallitseminen on oleellinen osa projektipäällikön työskentelyä. Toivomme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa tehtävään sopivalta alalta.

Hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän kertoo haettavaan tehtävään soveltuvasta työkokemuksesta, näkemyksestään verkostojen rakentamisesta ja niiden hyödyntämisestä monialaisen yhteistoiminnan organisoinnissa sekä viestinnällisistä valmiuksistaan. Hakija voi esittää hakemuksessaan palkkatoiveensa ja tehtävän hoitamiseen liittyvää eritysosaamistaan. Hakemukseen tulee liittää hakijan cv. Hakemus palautetaan sähköisesti osoitteeseen: ilkka.kuukka(at)ekyhdistykset.fi 3.6.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ja tarkemman hankekuvauksen antaa pj Ilkka Kuukka, Etelä-Karjalan Yhdistykset, e-mail: ilkka.kuukka@ekyhdistykset.fi, puhelin 040 626 5270 (arkisin klo 10-15).

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry kevätkokous 22.4.2021 klo 17

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 22.4.2021 klo 17:00 alkaen. Kokoontumisrajoituksien vuoksi kuuden (6) henkilön osallistuminen on mahdollista myös Kuutinkulmassa, mutta suosittelemme etäosallistumista Google Meets palvelun kautta. Osallistua voi alla olevan linkin kautta joko tietokoneen tai mobiililaitteen internet selaimella eli erillisiä sovellusasennuksia ei tarvita. Riittää että antaa selaimelle luvan käyttää laitteen mikrofonia.

Fyysisen kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme ilmoittamaan etukäteen viimeistään tiistaina 20.4.2021 kummalla tavalla yhdistyksenne edustaja kokoukseen osallistuu. Äänivaltainen osallistuminen edellyttää valtakirjaa, joten täyttäkää tämän kutsun liitteenä oleva valtakirja etukäteen ja lähettäkää se sähköpostilla (toimisto@ekyhdistykset.fi) em. päivämäärään mennessä joko skannattuna tai valokuvana. Tulostetun ja käsin täytetyn version voi toimittaa etukäteen Kuutinkulmaan tiputtamalla sen postiluukusta tai viimeistään kokouspäivänä myös Kuutinkulmaan.

Kokousmateriaalit
Kokouskutsu ja kokousasiakirjat on toimitettu jäsenyhdistyksille sähköpostilla 4.4.2021.

Kokouspaikat
Yhteisötila Kuutinkulma, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta
Google Meets: https://meet.google.com/vif-mpya-zbz

Kuutinkulma suljettuna 1.4. – 14.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 antaman julkisia tiloja koskevan suosituksen mukaan, joudumme myös sulkemaan Kuutinkulman harrastustoiminnalta 1.4. – 14.4.2021 välisellä ajalla. Kuuttimestari on kuitenkin paikalla arkisin klo 10-17 joten tiloissa voi tarvittaessa vierailla turvallisuussuositukset huomioiden. Avaamme tilan taas käyttöön heti kun AVIn ohjeistukset sen sallii.

Hyvää syntymäpäivää Etelä-Karjalan Yhdistykset ry!

Kansalaistoiminnan Fiesta ja Mahdollisuuksien tori vuonna 2017. Kuvaaja: Jukka Kosonen

Tasan kuusi vuotta sitten tiistaina 31.3. kaksikymmentäyksi eteläkarjalaista yhdistystä kokoontui Lappeenrannan kaupungintalon Venla-neuvotteluhuoneeseen perustamaan Etelä-Karjalan yhdistysten yhteistyöyhdistystä. Uudelle tulokkaalle äänestettiin nimeksi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry.

Perustamiskokous Lappeenrannan kaupungintalolla 31.3.2015. Kuvaaja: Jukka Kosonen

Vuosi sitten tarkoituksena oli juhlia yhdistyksen viiden vuoden taivalta Kulttuuritila Nuijamiehessä. Kuinka ollakaan; korona tuli väliin ja bileet jouduttiin perumaan. Olisimme kerranneet mitä kaikkea viiteen vuoteen on mahtunut ja missä vaiheessa olimme yhteistyön kehittämisessä niin yhdistysten välillä kuin yhdistysten ja julkishallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa, kuinka olimme vaikuttaneet yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen ja mitä kuului Järjestöjen talolle – miten sen tavoitteen kanssa oli käynyt. Näitä suuria asioita varten väki kokoontui 31.3.2015 perustamaan EKY ry:tä ja samoja tavoitteita kohden liikutaan edelleen kiihtyvällä vauhdilla.

EKY ry on toiminut peruskirjansa mukaisesti sitkeästi vapaaehtoisvoimin ja olemme päässeet erittäin herkulliseen tilanteeseen. Järjestöjen yhteistä tilaa on metsästetty pitkään. Tavoitteena olevaa monikäyttöistä ja käyttäjäystävällisesti hinnoiteltua kiinteistöä on haasteellista löytää. Monia tiloja on koluttu ja matkan varrella osa jäsenyhdistyksistä on löytänyt omiin tarpeisiinsa sopivan ratkaisun. Kun Eksote ilmoitti keväällä 2019 luopuvansa Lappeenrannan keskustassa sijaitsevasta Kuutinkulmana tunnetusta kiinteistöstä, ymmärsimme tilaisuuden tulleen. Kun Kulttuuritila Nuijamies ry tarvitsi myös omaa toimistotilaa, niin teimme ratkaisun: Kuutinkulmasta alkaa Järjestöjen talon toteuttaminen. Se voi toteutua jossain vaiheessa alkuperäisen ajatuksen kaltaisena tai pienempien kohtaamispaikkojen verkostona. Työ jatkuu.

EKY on ollut Kuutinkulman operaattorina hieman yli puolitoista vuotta. Kuutinkulmalla on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan satamana ja tukikohtana. Tilan vanhat käyttäjät ottivat ilolla vastaan tiedon Kuutinkulman säilymisestä samassa tarkoituksessa. Olemme talkoovoimin pintaremontoineet Kuutin uuteen kuosiin, investoineet harkinnalla av-laitteisiin ja tämän kevään aikana tarkoituksena on saada terassialuetta viihtyisämpään kuntoon vehreyttä unohtamatta. Koronavuodesta huolimatta Kuutinkulmassa kävi noin 2300 vierailijaa 40:stä yhdistyksestä ja harrasteryhmästä. Kuutinkulman arkea pyörittää kuuttimestari ja toimintaa kehitetään suurella sydämellä. Pienenä mustan huumorin sävyttämänä kuriositeettina pitää huomioida, että Kuutinkulman ovet joudutaan laittamaan kahdeksi viikoksi säppiin juuri tänään AVI:n määräyksellä. Elämä palaa Kuutinkulmaan tauon jälkeen entistä ehompana!

Kuva ajalta, kun oli vielä ovet sallittua kokoontua.

Olemme ottaneet kiihtyviä askeleita myös yhteistyön kehittämisessä ja verkostojen rakentamisessa. STEA on tehnyt avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle EKY:n Etelä-Karjalan järjestöjen Kumppanuusverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen. EKY otti viime vuoden lokakuussa koordinointivastuun Etelä-Karjalan järjestöjen Kumppanuuspöydästä, joka on tärkeä osa maakunnallista verkostoa. Kumppanuuspöydässä maakunnan järjestöt, kunnat ja kuntayhtymät kohtaavat – saman pöydän ääressä – ja etsivät uusia tapoja kehittää yhteistoimintaa ja parantaa kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Kumppanuusverkostossa kehitetään myös järjestöjen alakohtaisia toimintamalleja, lisätään kuntien ja järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä viritetään ja tehostetaan järjestöjen yhteistä viestintää. Kumppanuusverkosto-hankkeeseen rekrytoidaan hankepäällikkö tämän kevään aikana ja tavoitteena on hankkeen käynnistäminen 1.6. alkaen. Hankkeen tavoitteista ja sen etenemisestä viestitään avoimesti ja aktiivisesti mm. näillä sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaverkosto, joka luo uutta proaktiivista eteläkarjalaista toimintakulttuuria – yhdessä.

EKY ry on kuudessa vuodessa päässyt hyvään alkuun suhteessa niihin tavoitteisiin, joita perustavassa kokouksessa toiminnalle asetettiin. Yhdessä hyvien kumppaneiden kanssa aloitamme uuden vaiheen kasvussamme – siirrymme ikään kuin peruskoulun puolelle, kuten keskisuomalaiset kollegat tänään kannustivat. Oppia ikä kaikki!

Ilkka Kuukka
puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry

Kuutinkulmassa joulutauko 19.12.- 27.12.2020

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika levähtää hetki erikoislaatuisen vuoden päätteeksi. Myös Yhteisötila Kuutinkulma on joulutauolla 19.12-27.12.2020 eli tiloissa ei ole tuolloin vakituista päivystystä. Sähköpostit toki kulkevat ja niihin vastataan 28.12. alkaen.

Kiitämme kaikkia tiloissamme vierailleita ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää ja turvallista joulunaikaa sekä yhteisöllistä uutta vuotta 2021!

Yhdistyksen syyskokouksen kuulumisia

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n syyskokouksessa 14.12.2020 yhteistötila Kuutinkulmassa oli edustettuna 10 jäsenyhdistystä. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös Google Meets palvelun kautta, joka mahdollisti turvavalien pitämisen. Kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä valittiin uusi hallitus ja yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle.

Kokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytyi samantien ja nämä luottamustoimet on merkitty myös alla olevaan uuden hallituksen kokoonpanoon.

Ilkka Kuukka puheenjohtaja
Raija Suuronen varapuheenjohtaja (Etelä-Karjalan kylät ry)
Jukka Kosonen sihteeri, tiedotus, IT (Saimaan Kameraseura ry)
Piia Tuosa Irti Huumeista ry, Lappeenrannan osasto
Erkki Veikkanen Eläkeliiton Lappeenrannan Yhdistys ry
Aimo Röpetti Lauritsalan Eläkeläiset ry
Ritva Mällinen Etelä-Karjalan Keliakiayhdistys ry
Jaakko Kokko Vasemmistoliiton Lappeenrannan Yhdistys ry
Mikko Vento Kulttuuritila Nuijamies ry
Juha Viitala Lappeenrannan sydänyhdistys ry (UUSI)
Anu Hämäläinen Lappeenrannan Zonta-kerho ry (UUSI)

Kuutinkulman toiminta 2.12.2020 alkaen

Poikkeusolosuhteet jatkuvat edelleen ja Etelä-Karjalan Yhdistykset ry on sitoutunut noudattamaan viranomaisten antamia suosituksia. Toimimme siten, että jokainen tilojamme käyttävällä henkilöllä on turvallista sekä viihtyisää olla Kuutinkulmassa. Kaikki yleisten tilojen pinnat desinfioidaan jokaisen ryhmän vierailun jälkeen.

Noudatamme tilojemme käytössä seuraavia perusperiaatteita, joita edellytämme myös kaikkien tilojemme käyttäjien noudattavan sekä oman että muiden terveyden turvaamiseksi.

 1. Tule terveenä ja oireettomana
 2. Pidä turvaväli (vähintään 1,5 metriä)
 3. Huolehdi käsihygieniasta
 4. Kaikkien tilojamme käyttävien henkilöiden on käytettävä kasvomaskia kunnes toisin ilmoitetaan. Näitä on tarjolla myös heti Kuutinkulman eteisessä, kuten myös käsidesiä.

Turhia vierailuja tiloissa toivotaan välttämään. Vain tiloissa työskentelevät ja sovitut kokoontumiset voidaan pitää em. turvallisuusseikat huomioiden. Riskiryhmään kuuluvia henkilöitä pyydämme arvioimaan lähitapaamisen tarpeellisuutta erityisesti. Olemme varautuneet myös siihen, että Kuutinkulma joudutaan uudestaan sulkemaan virustilanteen pahetessa.

Kuutinkulman henkilöstö tai tilaisuuden järjestäjä kirjaa kaikki kävijät ja ottaa heiltä ajantasaiset yhteystiedot. Tämä on välttämätöntä, mikäli Kuutinkulmassa havaitaan koronatartunta. Henkilötietojen avulla pystymme jäljittämään koronan tartuntaketjun ja tiedottamaan tilojamme käyttäneet osallistujat mahdollisesta tartunnasta. 

Suosittelemme kaikkia tilojemme käyttäjiä turvautumaan toistaiseksi osin myös etäyhteyksiin aina kun se on suinkin mahdollista, jotta tiloissa ei ole 15 henkilöä enempää samanaikaisesti.

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous 14.12.2020 klo 17

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 14.12.2020 klo 17 alkaen. Kokoukseen voi osallistua sekä fyysisesti, että verkon kautta Google Meets palvelun kautta.  
Muut kokousmateriaalit (Toimintasunnitelma 2021 ja Talousarvio 2021) toimitetaan erillisessä viestissä lähempänä kokousta.

Paikka:

Kuutinkulma, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta
Verkkokokous: https://meet.google.com/rbw-yhku-brm

Korona pandemian vuoksi kokouskäytännöt poikkeavat normaalista, joten noudattakaa alla olevia ohjeita:

 1. Ilmoittakaa YHDISTYKSENNE osallistumisesta kokoukseen lataamalla ja täyttämällä tämän sivun alaosasta löytyvä valtakirjalla VIIMEISTÄÄN 11.12.2020
 • Lähettäkääa allekirjoitettu valtakirja joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 11.12.2020. Voitte myös toimittaa allekirjoitetun valtakirjan Kuutinkulmaan viimeistään 11.12.2020 klo 15 mennessä.
 • Ilmoittakaa myös samalla, osallistuuko yhdistyksenne VIRALLINEN EDUSTAJA fyysisesti Kuutinkulmassa VAI etäyhteyden kautta
 • HUOM! Vain valtakirjan täyttäneillä ja sen ajallaan toimittaneilla on kokouksessa äänioikeus.
 1. Mikäli haluatte ehdottaa yhdistyksenne edustajaa Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n hallitukseen, niin ladatkaa ja täyttäkää myös alhaalta löytyvä EHDOKASASETUSLOMAKE
 • Toimittakaa allekirjoitettu ehdokasasetuslomake joko skannattuna TAI valokuvana osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi VIIMEISTÄÄN 11.12.2020 Voitte myös toimittaa allekirjoitetun lomakkeen Kuutinkulmaan viimeistään 11.12.2020 klo 15 mennessä.
 1. Kokoukseen voi osallistua myös etänä Google Meets palvelun kautta osoitteessa https://meet.google.com/rbw-yhku-brm
 • Palvelu ei vaadi mitään ohjelmisto asennuksia, vaan toimii selainpohjaisesti. Käynnistettäessä palvelu voi kysyä lupaa tietokoneen mikrofonin käyttöön, jolloin siihen tulee vastata KYLLÄ, jotta ääniyhteys toimii. Videokuvaa emme tarvitse, joten sitä ei tarvitse ottaa käyttöön/antaa lupaa.
 1. Mikäli kokouksessa joudutaan äänestämään, niin se tapahtuu sähköpostin kautta etäosallistujien osalta. Tämä kannattaa huomioida jo etukäteen ja avata sähköpostipalvelu valmiiksi. Kuutinkulmassa läsnä olevien osalta äänestys tapahtuu normaalikäytännön mukaan. Äänestysosoite etä-äänestäjille on: toimisto@ekyhdistykset.fi

Tervetuloa,

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Hallitus

Kansalaistoiminnan Fiesta ja Mahdollisuuksien Tori 2020

Tänä vuonna ei yleistä toritapahtumaa järjestetä pandemiasta johtuen, mutta tapahtuma on pilkottu pienempiin osiin ja rajoitetuilla yleisömäärällä. Ohjelmiston tasosta ei kuitenkaan ole tingitty.

Näin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivän merkeissä Etelä-Karjalan Yhdistykset ry juhlistaa tätä vuosipäivää kutsumalla luonnonsuojelusta ja ilmastonmuutoksen vastaisesta kamppailusta kiinnostuneita aktiivisia kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä kertomaan toiminnastaan, tavoitteistaan ja haaveistaan Kulttuuritila Nuijamieheen lauantaina 10.10. klo 13 – 18.

Kuva Jukka Kosonen

Virittäydymme aiheeseen katsomalla dokumenttielokuvan David Attenborough – a Life on the Planet klo 13.15 alkaen. Dokumentin teatteriversiossa on Sir Davidin ja Sir Michael Palinin keskustelu elokuvan aiheista. Keskustelussa on englannin kielinen tekstitys, elokuva on tekstitetty suomeksi. Elokuvan jälkeen on mahdollisuus esitellä omaa luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää toimintaa ja esittää ideoita mitä yksittäiset kansalaiset ja järjestöt voisivat tehdä yhdessä toistensa tai esimerkiksi kuntaorganisaatioiden kanssa. Nuijamiehen aulassa ja etupihalla on tilaa kahdeksalle esittelypisteelle. Aulakahvio on auki koko tilaisuuden ajan.

Kuva: Jukka Kosonen

Koronapandemian vuoksi tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen (linkki ilmoittautumiseen). Rajoitusten vuoksi salissa voi olla vain 70 ihmistä samaan aikaan. Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan halukkuudesta esitellä omaa toimintaa joko esittelypisteellä tai salissa tietotekniikan avulla (internet, power point etc.). Toivomme että esittelyt herättävät keskustelua niin salissa kuin myös kahvipöydissä. Tilaisuus on ilmainen.

Tilaisuutta ovat tukeneet

11.10. klo 13-19 Kulttuuritila Nuijamiehessä, Kansainvälisen Tyttöjen päivän merkeissä, Etelä-Karjalan Yhdistykset ry, Plan International ry:n Lappeenrannan vapaaehtoiset sekä Nicehearts ry:n Lappeenrannan Tyttöjen Tila järjestää Tyttöjen ja naisten oikeuksien ja tasa-arvon teemapäivän. Päivän ohjelma on seuraava:
klo 13.00 – 14.40 Netizens (Nettikiusaajan uhrit -dokumenttifilmi)
klo 14.40 – 15.30 Keskustelu dokumentin teemasta
klo 15.00 – 18.00 Esittelypisteet
klo 18.00 – 19.00 Rap artisti Yeboyah on stage

Koronapandemian vuoksi Yeboyahin keikalle voidaan ottaa 120 kuulijaa. Keikan ilmaisliput on tilattava osoitteesta: https://events.liveto.io/events/yeboyah Sisään pääsee vain tätä pääsylippua näyttämällä.

Tilaisuutta ovat tukeneet

Kuutinkulman Avoimet Ovet 2.10.2020 klo 10-14

Yhteisötila Kuutinkulmassa on taas Avoimet Ovet 2.10.2020 klo 10-14, johon ovat tervetulleita kaikki vapaaehtoistoiminnasta ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneet tahot, kuulemaan tuoreimmat kuulumiset Etelä-Karjalan yhdistyskentältä. Samalla voi verkostoitua muiden toimijoiden kanssa kahvi-/teekupin äärellä.

Tervetuloa!