Mahdollisuuksien tori la 3.9. klo 12-16

Lappeenrannan Mahdollisuuksien tori 2022 järjestetään ensi lauantaina Kulttuuritila Nuijamiehessä (Valtakatu 39) ja me-talolla (Raastuvankatu 7). Mahdollisuuksien tori on tuttuun tapaan ilmaistapahtuma.

Kulttuuritila Nuijamiehen ovet aukeavat klo 12 ja me-talon ovet klo 13. Nuijamiehen saliohjelma alkaa Kansanmusiikkiyhtye Kipinän esityksellä klo 12.15, minkä jälkeen on punnittua puhetta ja keskustelua teemalla ””Monimuotoinen järjestökenttä ja vaikuttava kansalaisaktiivisuus” ” klo 13.00–14.20. Teemaa avaavat Fingo ry:n Mahdollisuuksien tori -koordinaattori Jaana Viirimäki aiheella ”Fingo ry – monimuotoinen vaikuttaja”. Fingo ei ehkä nimenä ole vielä kovin tunnettu, mutta toiminnassa on mukana laaja kirjo kansalaisjärjestöjä. Nicehearts ry:n Naapuriäiti-toiminnan johtaja Liisa Kulta puhuu otsikolla ”Kohti antirasismia” – miksi on tärkeää puhua antirasismista, mitä se tarkoittaa ja minkälaista työtä Nicehearts ry:ssa tehdään tämän teeman ympärillä? Mariia Kostiainen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa puhuu teemalla ”Katse tulevaisuuteen” ukrainalaisten tilanteesta.

Nuijamiehen toripäivän päättävät työryhmän Puumalainen-Pantsu-Nättinen tanssivideoteos Heijastus – Reverbaration klo 14.30 ja multi-instrumentalisti Giu Om’Ga klo 15. Nuijamiehen aulassa on toimijoiden esittelypisteitä klo 12–15.

Nicehearts ry:n koordinoima me-talon järjestämässä avoimet ovet -osiossa esitellään me-talon maksutonta ja yhteisöllistä toimintaa sekä toimitiloja kahvitarjoilun kera.

Tapahtumaa tukevat Fingo ry ja Lappeenrannan kaupunki.

Kuutinkulman kauden avajaiset pe 19.8. klo 10-13

Kesä jatkuu vielä ja kuitenkin on todettava, että Kuutinkulman syyskausi on ovella. Lämpimästi tervetuloa perjantaina 19.8. klo 10-13 Kuutinkulmaan vaihtamaan kuulumisia, ideoimaan niin Kuutinkulman kuin myös EKY ry:n toiminnan kehittämistä ja keskustelemaan Kumppanuusverkosto- ja OLKA-hankkeista. Pannu on kuumana ja leivonnaisia tarjolla. Hellettä viilennetään virkistävällä mehutarjoilulla. Tapaamisiin!

Kumppanuusverkosto-hankkeen kesäterveiset

Kesäinen koivikko ja punaiset tulppaanit

Kesäloman kynnyksellä on hyvä kerrata hankkeen alkuvuoden toimintaa. Järjestöjen alakohtaisissa yhteistyöryhmissä, järjestöverkostoissa, on kevään aikana toteutettu monipuolista toimintaa. Perhejärjestöjen ryhmä sai huhtikuussa maakunnallista näkyvyyttä yhteisellä lehtimainoksella. Ryhmä on järjestänyt perhetapahtumia eri puolilla maakuntaa ja uudet tapahtumat ovat jo suunnittelussa. Perhejärjestöt edistävät aktiivisesti yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa ja toimintojen aiempaa tiiviimpää kytkeytymistä hyvinvointialueen palveluihin. Työllisyystoimijoiden verkostoa koskettaa lukuisat lakimuutokset. Verkostossa on 3. sektorin lisäksi mukana Etelä-Karjalan kunnat ja yhteistyössä on paikannettu vaikuttamisenpaikkoja ja annettu mm. yhteinen lausunto palkkatukijärjestelmän uudistamista koskevaan lakiesitykseen. Toteutuessaan se tuo tummia pilviä järjestöjen toiminnan ylle ja haastaa erityisesti työllisyystoimijoiden palvelujen toteutumista jatkossa. Monikulttuurisuustoimijat ovat järjestäneet kevään aikana Ukrainasta saapuneille pakolaisille erilaista tukea ja toimintaa, ryhmän yhteistoiminnan kehittäminen jatkuu syksyllä. Samoin seniorijärjestöjen yhteistyön kehittäminen jatkuu kesän jälkeen.

Järjestöjen maakunnallinen Kumppanuuspöytä on alkuvuoden aikana kokoontunut kahdesti, seuraavat tapaamiset ajoittuvat syys- ja marraskuuhun. Kumppanuuspöytä on tärkeässä roolissa järjestöjen vaikuttamistoimielimenä, tiedon välittäjänä sekä keskustelualustana muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös kumppanuuspöydän toimintaa kehitetään ja tehostetaan osana hanketta.

Etelä-Karjalan hyvinvointialuevalmistelussa on eletty hektistä aikaa, ja hanke on ollut aktiivisesti mukana järjestöyhteistyön suunnittelussa. Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja järjestöjen vaikuttamisenpaikat on kevään aikana tehty näkyviksi ja niiden kehittäminen jatkuu. Ajankohtaisena asiana on hyvinvointialueen järjestöavustusmalli, jota järjestöt yhdessä tarkastelevat ja kommentoivat elokuussa. Hankkeessa vaikutetaan myös järjestöyhteistyön näkyvyyteen hyvinvointialueen strategiassa ja Kumppanuuspöydän tunnistamiseen yhteistyötahona hyvinvointialueen toimintaa ohjaavissa keskeisissä asiakirjoissa.

Uusi järjestötietoalusta Lähellä.fi on avattu keväällä käyttöön Etelä-Karjalassa ja hankkeessa yhdistyksiä on ohjattu viemään tietonsa uuteen palveluun kesän aikana. Vanha Yhdistysinfo.fi poistuu käytöstä syksyllä. Uusi palvelu on keskeinen työkalu järjestöjen näkyvyyden lisäämisessä. Jatkossa Etelä-Karjalan asukkaat, sote-ammattilaiset ja kuntapäättäjät ja -työntekijät ohjataan systemaattisesti hakemaan järjestötietoa Lähellä.fi -sivustolta.

Maakunnalliset kehittämishankkeet Kumppanuusverkosto, Oiva Osallisuus Etelä-Karjalassa ja Hyvä Mieli! ovat kevään aikana tehneet erittäin antoisaa yhteistyötä. Hankeyhteistyönä on toteutettu kuntapäättäjille koulutuksia päätöksenteon vaikutuksista hyvinvointiin. Kumppanuusverkosto-hanke on ollut mukana Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen verkostojohtamisen koulutuksessa ja toukokuun aikana Ikäihmisten vaikuttamispäivillä lähes kaikissa maakunnan kunnissa. Monipuolisessa toiminnalla on edistetty monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista maakunnassa eri toimijoiden välillä sekä tavoitettu ja kuultu kuntien asukkaita. Hankeyhteistyö jatkuu syksyllä. Kumppanuusverkosto-hankkeessa jatketaan yhteistyötä myös kunnissa, tärkeänä tavoitteena on järjestöyhteistyön kehittäminen yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Etelä-Karjalassa on vahva tahto ja yhteinen tavoite kehittää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Haasteeksi on tunnistettu viestintä. Kuinka tieto kulkee eri järjestöverkostojen välillä, maakunnallisiin yhdyspintatyöryhmiin valituilta järjestöedustajilta järjestöille ja kuinka järjestöt välittävät tietoa edustajille ja tukevat edustajiensa vaikuttamistyötä. Toimivan viestinnän avulla järjestökentän voima saadaan välittymään aiempaa paremmin tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin. Kumppanuusverkosto-hanke on päässyt kevään aikana erinomaiseen vauhtiin. Kesälomalla ladataan akut ja syksyllä jatketaan kehittämistyön parissa – etsitään ja löydetään ratkaisuja myös viestinnän haasteisiin.

Leppoisaa ja kaunista kesää!

Anna-Maija Ahonen, projektipäällikkö
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Linjoilla taas 2.8.

OLKA-hankkeen alkukesän kuulumisia

Toukokuun aikana on pidetty ensimmäiset Teemapäivät uudessa OLKA-pisteessä. Vastaanotto on ollut hyvää ja tiedon hakijoiden tavoitettavuus on saavutettu nyt aiempaa paremmin. Vertaistukijoiden käynnit ovat jatkuneet osastoilla. Sairaalaopastoiminta on jatkunut toukokuussa ja siirtyy nyt kesätauolle.

Kuukausitapaamisessa 3.6. Kuutinkulmassa keskusteltiin viestinnästä OLKA-hankkeen ja yhdistysten välillä. Sähköpostin todettiin olevan hyvä viestintämuoto, kun halutaan välittää samaa viestiä useille tahoille. Tulevia yhdistysten Teema-päiviä voidaan OLKAn toimesta mainostaa jatkossa myös OLKA-pisteellä. Tieto tapahtumista tulee myös OLKA Etelä-Karjala ja Eksoten Facebook-sivuille.

Seuraava vapaaehtoistoiminnan peruskurssi, eli ILONA valmennus järjestetään tiistaina 17.8 klo 12.30-15.30 Lappeenrannan Iso Avussa. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot kurssista hieman lähempänä tuota ajankohtaa.

Matkailu avartaa

Valtakunnallinen OLKA-verkosto kokoontui 8–9.6.22 Tampereelle OLKAimet tapahtumaan. Päivien aikana verkostoiduttiin, vaihdettiin kokemuksia ja ideoitiin yhdessä uutta. Tutustuimme TAYSin OLKA-pisteeseen sekä Artteli kumppanuusyhdistys ry:n toimintaan.

Matkailun vauhtiin päästyämme lähdimme 13.6.22 Mikkeliin tutustumaan OLKA-pisteeseen ja kuulemaan OLKA-koordinaattorin kokemuksia toiminnasta. Heillä toiminta on alkanut jo vuonna 2019. Nyt toiminta on saanut STEA:lta pysyvän rahoituksen ja toimintaa koordinoi Estery.

Yhteiskuva Tampereelta. Kuvassa OLKA-toimijoita ympäri Suomen maata.

Etelä-Karjalan OLKA -hanke etenee

Keskussairaalalle on juuri pystytetty uusi OLKA-piste pääaulaan neuvontatiskin viereen. OLKA-piste sijaitsee lähes vastapäätä pääovia, sohvaryhmän vieressä. Aiemmin kanttiinissa sijainnut esitehylly on siirretty nyt uuteen OLKA-pisteeseen ja tarkoitus on jatkossa lisätä hyllytilaa, jotta materiaalia mahtuisi esiin aiempaa enemmän.

Uuden OLKA-pisteen avajaiset pidetään tiistaina 10.5 klo 9.00–11.30. Tervetuloa tutustumaan!

Teemapäivien varaus yhdistyksille on avautunut koronatauon jälkeen uudestaan. Ole yhteydessä koordinaattori Asta Järviseen, jos haluat tulla esittelemään yhdistyksesi toimintaa sairaalalle.

Etelä-Karjalan OLKA:sta on laadittu uusi esite, jossa on päivitettyä tietoa OLKA-toiminnasta ja työntekijöiden yhteystiedot. Esite on saatavilla keskussairaalan OLKA-pisteen lisäksi yhteisötila Kuutinkulmasta.

Vapaaehtoistyön peruskurssi järjestetään tiistaina 17.5.22 Kuutinkulmassa klo 12.30–15.30 Ilmoittaudu mukaan, jos vapaaehtoistyö sairaalaoppaana, juttukaverina tai vertaistukijana kiinnostaa. (Vertaistukijana toimimiseen tarvitaan lisäkoulutus, jonka voit käydä peruskurssin lisäksi omassa potilasjärjestössä.)

Saamme vieraita 18.5.22 keskussairaalalla pidettävään kehittämispäivään valtakunnallisesta OLKA-verkostosta Helsingistä. Tilaisuudessa on tarkoitus kehittää alueen OLKA-toimintaa edelleen ja saada uusia ideoita ja ajatuksia toimintaan.

Kutsu kevätkokoukseen 28.4.2022

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n syyskokous yhteistötila Kuutinkulmassa 2.12.2021

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 28.4.2022 klo 17 alkaen Lap-tuotesäätiön tiloissa, osoitteessa Kivenkatu 2-4, 53600 Lappeenranta. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä Teams-yhteyden kautta. Kokouskutsu liitteineen on lähetetty jäsenyhdistysten yleisiin ja edustajien sähköposteihin. Mikäli ette ole kutsua saaneet, niin tarkastakaa varalta myös roskapostikansio ja olkaa tarvittaessa yhteydessä osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi

HUOM!

Mikäli osallistutte etänä, niin toimittakaa yhdistyksenne allekirjoitettu valtakirja sähköisessä muodossa osoitteeseen toimisto@ekyhdistykset.fi  TAI tulostettuna Kuutinkulman toimistoon, Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta 27.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Mikäli edustajanne on läsnä kokouksessa, voitte toimittaa valtakirjan suoraan kokoukseen.

Kuutinkulmassa keskusteltiin Kumppanuusverkosto- ja OLKA-hankkeista

Maanantaina 28.3. aiheenamme oli ikääntyneiden järjestöjen ja yhdistysten verkostoituminen ja vaikuttamistyö osana Kumppanuusverkosto-hanketta. Hankkeen henkilökunnan lisäksi tilanteesta keskustelivat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Helena Puolakka ja seniorijärjestöjen koalitio Etelä-Karjalan Eetun Aimo Röpetti ja Marja Lakka. Keskustelussa todettiin, että Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöytä on tärkeä yhteistyön ja vaikuttamisen väylä ja seniorijärjestöillä on ollut edustus Kumppanuuspöydässä aivan alusta alkaen. Tehokas edustuksellisuus ja vaikuttamistyö onnistuu, kun yhteys edustajien ja yhdistysten välillä on avoin ja viesti liikkuu molempiin suuntiin. Kumppanuuspöytä ei ole vielä tarpeeksi tuttu ja sen tarjoamia vaikuttamismahdollisuuksia on tehtävä selvemmiksi hankkeen aikana. Tätä varten hankkeessa muodostetaan seniorijärjestöjen yhteistoimintaryhmä – tai verkosto – jossa käsitellään myös viestinnän kehittämiseen liittyviä asioita. Vastaavia verkostoja muodostetaan myös muille aloille sekä kuntakohtaisesti.

Senioreiden vaikuttamismahdollisuudet herättivät keskustelua Kuutinkulmassa.

Ikäihmisten vaikuttamistyötä sekä sen muotoja ja eri kanavia käsitellään Eksoten Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen verkostojohtamisen koulutuksen seuraavassa sessiossa 26.4. omassa työpajassa. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen organisaatioon muodostuu maakunnallinen vanhuusneuvosto, mutta kunnissa on edelleen omat vanhusneuvostonsa ja näiden välillä tapahtuva oikea-aikainen tiedon liikuttaminen on oleellista tehokkaan vaikuttamistyön kannalta. Verkostokoulutuksen työpajan sisältöä suunnitellaan yhdessä järjestöedustajien ja aluevaltuutettujen kanssa vielä ennen pääsiäistä.

Hyvinvointi- ja potilasjärjestöjen kanssa keskusteltiin OLKA-toimintamallin kehittämisestä 31.3. teamsin välityksellä ja 1.4. Kuutinkulmassa livenä. Keskusteluihin osallistui viisi järjestöä: Kaakkois-Suomen Sydänpiiri, Saimaan Syöpäyhdistys, Etelä-Karjalan muisti, Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ja Lappeenrannan seudun hengitysyhdistys. Eksoten edustajana perjantain keskustelussa oli mukana Reetta Tourunen. Tärkeimpänä OLKA-toimintaa kehitettävänä toimenpiteenä pidettiin toimipisteen saamista keskussairaalan tiloihin. Tämän jälkeen toiminnan jalkauttamiselle sairaalaan on paremmat mahdollisuudet. OLKA-toimijoiden verkoston kuvaaminen – mitkä yhdistykset ovat toiminnassa mukana ja kuinka monta vapaaehtoista – nähtiin hyvänä ajatuksena. Yhdistysten OLKA-koordinaattorit välittävät viestiä molempiin suuntiin. Sovittiin pitää jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina OLKA-keskusteluja Kuutinkulmassa klo 10–12. Seuraavan kerran tapaamme siis perjantaina 6.5. klo 10. Tervetuloa mukaan!

OLKA-toimintamallin kehittämiselle tulee saada oma toimipiste keskussairaalaan.

Etelä-Karjalan OLKA, OLKA-toimintamallin kehittäminen Etelä-Karjalan keskussairaalassa

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n Etelä-Karjalan OLKA – OLKA®-toimintamallin kehittämishankkeessa tiivistetään potilasjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä, kehitetään sairaalassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen ja keskussairaalan henkilökunnan välistä yhteistoimintaa. STEA-rahoitteinen hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Olen OLKA-hankkeen projektikoordinaattori Sari Tammeslehto. Olen koulutukseltani suuhygienisti (AMK) sekä sosionomi (AMK). Työskentelin suun terveydenhuollossa lähes 20 vuotta yksityissektorilla ja alanvaihdoksen myötä valmistuin sosionomiksi keväällä 2022. Viimeisen harjoitteluni suoritin Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n Kumppanuusverkosto-hankkeessa, jossa pääsin perehtymään järjestösektoriin sekä myös OLKA-hankkeeseen.

Uudet vapaaehtoiset haastatellaan, koulutetaan ja perehdytetään OLKA-toiminnan sairaalaopastehtäviin sekä juttukaveritoimintaan. Yhteistyö juttukavereiden ja sairaalan K7 osaston kanssa toimii mainiosti, ja vastaanotto osastolla on ollut erittäin lämmin.

Vertaistukijoiden käynnit jatkuvat osastoilla. Samoin yhdistysten teemapäiviä järjestetään totuttuun tapaan sairaalan OLKA-pisteellä. Tieto teemapäivistä tulee OLKA Etelä-Karjala facebook ja Instagram-sivuille. Jos haluat tulla esittelemään yhdistyksesi toimintaa, ole yhteydessä koordinaattori Sari Tammeslehtoon.

sari.tammeslehto@ekyhdistykset.fi p. 041 312 1368

Etelä-Karjalan OLKA-hankkeen kuulumisia

Sari Tammeslehto aloitti OLKA-hankkeen projektikoordinaattorina 16.9.2022. Sari pääsi jo keväällä harjoittelunsa kautta tutustumaan hankkeeseen ja edeltäjänsä Asta Järvisen tehokas perehdytys helpotti hankkeeseen siirtymistä ja työssä aloittamista.

Syyskuun lopulla aloitettiin juttukavereiden vierailut vaativan kuntoutuksen osastolla. Perehdytyksen jälkeen juttukaverit ovat vierailleet osastolla keskiviikkoisin ja lauantaisin iltapäivällä. Vastaanotto henkilökunnan puolelta on ollut lämmin ja yhteistyö on alkanut hyvin. Juttukaverit ovat olleet potilaiden puolelta odotettuja vieraita ja erään potilaan kuvauksen mukaan juttukaverit tuovat osastolle mukavan tuulahduksen ulkomaailmasta. Palaute myös vapaaehtoisilta on ollut positiivista, he kokevat juttukaverina toimimisen arvokkaana ja merkityksellisenä.

Sairaalaoppaiden vuorot ovat pyörineet säännöllisesti ja oppaat ovat olleet sairaalan aulassa tavattavissa noin 1–2 kertaa viikossa, lähinnä aamupäivisin, jolloin sairaalan aulassa on vilkkainta. Syksyn mittaan selviää, kuinka A tornin alkava remontti tulee vaikuttamaan oppaiden tehtäviin, muuttuvaan tilanteeseen saadaan sairaalan puolelta perehdytys ja oppaat voivat olla avuksi remontin tuomissa muutoksissa.

Sarin mielestä vapaaehtoisten tukemisen ja motivoinnin erittäin tärkeänä osana koordinointia, jolla voidaan parantaa vapaaehtoisten jaksamista ja hyvinvointia. Lokakuussa Sari tapasi vapaaehtoisten kanssa Kuutinkulmassa keskustelun ja kokemusten jakamisen merkeissä. Keskusteluissa käytiin läpi yhdessä vapaaehtoisten kokemuksia sairaalassa toimimisesta sekä suunniteltiin tulevia tapahtumia ja toimintaa. Tilaisuus oli hyvin lämminhenkinen ja keskustelua syntyi runsaasti. Kokoontumisia sovittiin jatkettavan kerran kuussa. Sari toi esille myös mahdollisuuden kahden keskisiin keskusteluihin tarpeen tullen. Vapaaehtoisille suunniteltua virkistystoimintaan järjestetään marraskuussa tarinateatterin muodossa, jota kokoonnutaan seuraamaan yhdessä etätapahtumassa. Joulukuussa on luvassa vapaaehtoisten oma pikkujoulutapahtuma sekä puurojuhla.

Uusia yhdistyksiä on myös lähtenyt mukaan yhteistyöhön ja yhdistysten esittely ja teemapäiviä on varattu kauttani sairaalan ala-aulaan. Syksyn mittaan Sari tapaa yhdistyksien edustajia, jolloin hän esittelee OLKA-toiminnan eri muotoja ja keskustellaan yhdistyksen mahdollisuuksista tarjota tukea ja tietoa potilaille sairaalassa.

Marraskuussa on muutama vapaaehtoistapahtuma, jossa esitellään OLKA-hankkeen toimintaa. 17.11 klo 8.30-15.30 LAB ammattikorkeakoululla on Koetun elämän voimaa- seminaari, joka on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnasta ja kokemusasiantuntijuudesta kiinnostuneille. Kannattaa ilmoittautua mukaan! https://tapahtumat.lappeenranta.fi/fi-FI/page/6346bb904d809b057c911143

29.11 klo 14-17 Iso-Kristiinassa vapaaehtoistoiminnan pop-up tapahtuma, jossa mukana paikallisia yhdistyksiä kertomassa vapaaehtoistoiminnasta ja sen mahdollisuuksista.

Aluevaalipaneelin jälkimainingeissa

Etelä-Karjalan yhdistys- ja järjestötoimijoiden Kumppanuusverkosto-hankkeen (yhteistyössä SOSTE:n ja Järjestöjen sote-muutostuen / Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa) järjestämässä aluevaalipaneelissa aluevaltuustoehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että sote- ja hyte-palveluiden järjestämisessä hyvinvointialueella tarvitaan järjestöjen ja yhdistysten panosta. Kolmas sektori on tärkeässä asemassa varsinkin ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa. Panelistit tunnistivat ja jakoivat järjestökentän huolen järjestöjen toiminnan rahoituksesta ja resursoinnista.

Yleishyödylliset järjestöt voivat tuottaa täydentäviä palveluja, mutta ne eivät voi – eikä niiden tule – kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa. Uusia avauksia tähän umpisolmuun kaivataan: pystyykö uusi järjestelmä tuomaan tähän ratkaisua? Kun järjestötoiminnalla on vahva jalansija ennaltaehkäisevässä työssä, niin kuinka tämän toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ja miten se tieto muuttuu resursoinniksi? Tutkimustietoa mm. liikunnan ja kulttuurin terveyttä edistävistä vaikutuksista on olemassa. Riittääkö tämä tieto riihikuivan rahakakun jakamiseen? Sitä kuivaa kakkua moni järjestö mielellään mutustelisi.

Aluevaalipaneeli käynnissä. Kuvassa vasemmalta oikealle ensin juontajat Henna Hovi ja Juho Heikka ja panelistit: Linda Brandt-Ahde (kok.), Teemu Liukkonen (ps.), Hanna Holopainen (vihr.), Pertti Lintunen (sd.), Juha Rantalainen (kd.), Antti Vilkko (kesk.) ja Heidi Vättö (vas.). Kuvan lappuäänestyksen kysymys: Onnistuvatko hyvinvointialueet palvelujen saatavuuden, laadun ja yhteisvertaisuuden turvaamisessa? (kuva: Jukka Kososnen)

Panelistit olivat selkeästi järjestöjen toiminnan tukemisen kannalla. Kaksi puheenvuoroa kannattaa laittaa korvan taakse: Pertti Lintunen kehotti järjestöjä olemaan aktiivisia ja Heidi Vättö velvoitti tulevaa aluevaltuustoa kirjaamaan järjestöyhteistyön omaan strategiaan ja budjettiin. Ehkä muutkin panelistit voivat yhtyä kyseisiin kommentteihin.

Voimme Kumppanuusverkosto-hankkeen puolesta vakuuttaa, että järjestökenttä tulee olemaan aloitteellinen ja hanke järjestää mielellään keväällä järjestöjen ja aluevaltuuston edustajien yhteisen tapaamisen, jossa laaditaan suuntaviivoja hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin yhteistyötä – ja miten se resursoidaan.

Lämmin kiitos panelisteille osallistumisesta! Paneelin tallenne on vielä katsottavissa Vimeo-palvelussa: https://vimeo.com/666136027

Muistetaan käyttää äänioikeuttamme sunnuntaina 23.1.!