Etelä-Karjalan OLKA, OLKA-toimintamallin kehittäminen Etelä-Karjalan keskussairaalassa

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n Etelä-Karjalan OLKA – OLKA®-toimintamallin kehittämishankkeessa tiivistetään potilasjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä, kehitetään sairaalassa tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen ja keskussairaalan henkilökunnan välistä yhteistoimintaa. STEA-rahoitteinen hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Olen OLKA-hankkeen projektikoordinaattori Sari Tammeslehto. Olen koulutukseltani suuhygienisti (AMK) sekä sosionomi (AMK). Työskentelin suun terveydenhuollossa lähes 20 vuotta yksityissektorilla ja alanvaihdoksen myötä valmistuin sosionomiksi keväällä 2022. Viimeisen harjoitteluni suoritin Etelä-Karjalan yhdistykset ry:n Kumppanuusverkosto-hankkeessa, jossa pääsin perehtymään järjestösektoriin sekä myös OLKA-hankkeeseen.

Uudet vapaaehtoiset haastatellaan, koulutetaan ja perehdytetään OLKA-toiminnan sairaalaopastehtäviin sekä juttukaveritoimintaan. Yhteistyö juttukavereiden ja sairaalan K7 osaston kanssa toimii mainiosti, ja vastaanotto osastolla on ollut erittäin lämmin.

Vertaistukijoiden käynnit jatkuvat osastoilla. Samoin yhdistysten teemapäiviä järjestetään totuttuun tapaan sairaalan OLKA-pisteellä. Tieto teemapäivistä tulee OLKA Etelä-Karjala facebook ja Instagram-sivuille. Jos haluat tulla esittelemään yhdistyksesi toimintaa, ole yhteydessä koordinaattori Sari Tammeslehtoon.

sari.tammeslehto@ekyhdistykset.fi p. 041 312 1368

Bookmark the permalink.

Comments are closed.