Eläkejärjestöt ja ikääntyneiden parissa toimivien järjestöjen verkosto

Verkoston toimijat:

Etelä-Karjalan Eetu on eläkeläisten etujärjestö EETU ry:n jäsenliittojen paikallisten piirijärjestöjen muodostama yhteistyötoimikunta, johon kuuluvat

Eläkeläiset ry, Kaakkois-Suomen aluejärjestö ry
Eläkkeensaajien keskusliitto ry, Kymen piiri ry
Eläkeliitto ry, Karjalan piiri ry
Kristillinen Eläkeliitto ry, Kymen piiri ry
Kansallinen senioriliitto ry, Etelä-Karjalan Kansallinen Senioripiiri ry

Ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt, johon kuuluvat

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry
Etelä-Karjalan Muisti ry
Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry
Etelä-Karjalan Martat ry

Comments are closed.