Kumppanuuspöytä

Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuuspöytä kokoaa monipuolista kokemuksellista tietoa järjestökentältä sekä järjestöjen ja julkishallinnon yhteistoiminnasta. Tätä yhteistyötä kehitetään avoimen keskustelun pohjalta. Kumppanuuspöytä tekee aloitteita, antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä nimittää pyynnöstä järjestöjen edustajat maakunnallisiin toimielimiin. Tärkeänä tavoitteena on valmistella yhteistyössä maakuntaa koskeva järjestöstrategia, johon kaikki maakunnan Kumppanuusverkoston toimijat voivat sitoutua.

Etelä-Karjalan Kumppanuuspöydässä on tällä hetkellä edustus 13 järjestökategoriasta ja 22 järjestöstä, kaikista maakunnan kunnista, Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta. Lisäksi mukaan on kutsuttu asiantuntijajäsenet Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomista ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä. Kumppanuuspöytä kokoontuu neljästi vuodessa ja toimintaa koordinoi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry. Kumppanuuspöydän toimintaa kehitetään Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeessa.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilkka Kuukka, ilkka.kuukka@ekyhdistykset.fi
Varapuheenjohtaja Juho Heikka, juho.heikka@mieliek.fi

Comments are closed.