Historia

Vuoden 2013 aikana Etelä-Karjalassa käynnistyi maakunnallisen yhdistysten yhteistyöyhdistyksen valmistelu. Noin 20 eteläkarjalaista yhdistystoimijaa ja muuta tahoa oli alustavan visioinnin takana. Valmistelussa mukana olevien tahojen mielestä Etelä-Karjalaan tarvitaan kaikkien alueen yhdistysten etua ajava maakunnallinen yhdistys, joka tukee alueen yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteistyötä, maakunnallista vaikuttamistyötä sekä auttaa yhdistyksiä yhteisten toimitilojen etsimisessä ja ylläpitämisessä.  

2013

30.11.2013 oli ensimmäinen keskustelu Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamisalan, Socom Oy:n johdolla Yksin vai Yhessä – järjestötilaisuudessa, jolloin todettiin, että Etelä-Karjalaan tarvitaan kaikkia yhdistyksiä palveleva yhteistyöverkosto kehittämään ja tukemaan alueen järjestötoimintaa. Päivään osallistui 53 yhdistystoimijaa ja muuta tahoa. Päivä järjestettiin Saimaan ammattikorkeakoululla Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella.

Kuva: Jukka Kosonen 2013

2014

4.2.2014 Socomin MontEri-hanke järjesti Yksin vai yhessä -järjestöpäivän tuloksena tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan. Matkalle osallistui 20 järjestöyhteistyöstä ja yhteisistä toimitiloista kiinnostunutta toimijaa. Päivän aikana tutustuttiin Mataran tiloihin ja Monikulttuurikeskus Glorian toimintaan sekä kuultiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki –Osuuskunnan tarjoamista palveluista ja rooleista keskisuomalaisen kansalaistoiminnan tukijoina.

29.3.2014 Yhessä eteenpäin -järjestöpäivässä 26 järjestötoimijaa ilmoitti halukkuutensa ryhtyä valmistelemaan esitystä Etelä-Karjalan yhteistyöyhdistyksestä.

2014 kevään ja syksyn aikana hahmoteltiin alustavaa näkemystä yhteistyöyhdistyksen toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteesta n. 20 järjestötoimijan voimin.

Valittiin 4 hengen työryhmä valmistelemaan luonnosta säännöistä yhteistyöyhdistykselle (työryhmään valittiin Terhi Ojanen, Lasse Koivumäki, Aimo Röpetti, Osmo Juvonen, sihteerinä toimi Heini Maijanen)

12.9.2014 käytiin tutustumassa Haminan Kumppanuustalo Hilmaan ja Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistykseen ja heidän Toimitila Veturiin.

21.11.2014 tavattiin RAY:n koordinaattoreita eduskunnassa kansanedustaja Anneli Kiljusen vieraana. Tapaamisessa keskusteltiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusmahdollisuuksista yhteistyöyhdistyksen ja yhteisen toimitilan osalta.

9.12.2014 tavattiin Lappeenrannan kaupungintalolla jouluglögien merkeissä ja ideoitiin, miten valmistelun kanssa edetään vuonna 2015. Sovittiin, että kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille lähetetään kysely joko sähköisesti tai postitse, jossa tiedustellaan yhdistysten ajatuksia yhteistyöyhdistyksen perustamisesta ja halukkuudesta liittyä yhdistykseen. 

Etelä-Karjalan liitto myönsi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle maakunnan kehittämisrahasta hankerahoitusta, jonka turvin Socom voi tukea työn etenemistä aina 31.5.2015 saakka. Hankkeessa Heini Maijanen toimii projektikoordinaattorina 30 % työajalla.

2015

2015 alussa kaikille eteläkarjalaisille yhdistyksille (2219 yhdistystä) lähetettiin kirje (joko postitse/sähköpostitse), jossa yhdistyksiä pyydettiin vastaamaan sähköiseen kyselyyn 25.2.2015 mennessä. Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten tarpeita ja odotuksia yhteistyöyhdistyksen suhteen, yhdistysten halukkuutta liittyä yhteistyöyhdistykseen, minkä suuruista jäsenmaksua yhdistykset olisivat valmiita maksamaan ja nimiehdotusta uudelle yhdistykselle.

7.3.2015 kyselyn tuloksia käsiteltiin Etelä-Karjalan järjestöpäivässä, jossa oli paikalla 48 järjestötoimijaa. Päivän tuloksena päätettiin, että perustava kokous järjestetään maaliskuussa 2015 ja tätä valmistelemaan koottiin työryhmä. Työryhmään ilmoittautui paikan päällä mukaan 12 henkilöä. Tämä valmistelutyöryhmä on valmistellut perustamiskokouksen sääntöluonnoksen ja muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

31.3.2015 Yhdistysten yhteistyöyhdistyksen toiminta käynnistyi , kun 21 eteläkarjalaista yhdistystä perusti Lappeenrannan kaupungintalolla uuden yhdistyksen. Maakunnallinen yhdistys sai nimekseen Etelä-Karjalan Yhdistykset ry.  Perustamiskokoukseen osallistui 36 henkilöä edustaen eri alojen yhdistyksiä ja muuta tahoa.

Kuva: Jukka Kosonen 2015

2015 – 2019

Vuosina 2015 – 2019 yhdistyksen hallitus jatkoi sitkeästi toimintaansa ja otti vastuulleen Kansalaistoiminnan Fiestan sekä Mahdollisuuksien Tori tapahtumien järjestämisen vuodesta 2018 alkaen. Myös yhteisen toimitilan etsintää jatkettiin koko ajan, tutustumalla useisiin kohteisiin, mutta sopivaa ja riittävän edullista tilaa ei löytynyt.

Elokuussa 2019 avautui mahdollisuus päästä kiinni perinteiseen, aiemmin Eksoten ylläpitämään kokoontumistilaan Kuutinkulmaan, heidän vuokrasopimuksensa päättyessä. Etelä-Karjalan Yhdistykset allekirjoitti vuokrasopimuksen tilasta 15.8.2019.

Kuva: Jukka Kosonen 2019

Tilaan tehtiin kevyt pintaremontti pikaisella aikataululla ja toiminta saatin kunnolla käyntiin jo samantien. Tilat alkoivat täyttyä yhdistysten tapaamisista nopeasti ja vajaassa kuukaudessa yhdistykseen liittyi neljä uutta jäsenyhdistystä.

Kun toiminta saatiin vakiinnutettua, uudistettiin myös yhdistyksen kotisivut ja otettiin käyttöön oma domain ekyhdistykset.fi, joka mahdollisti myös omien sähköpostiosoitteiden käytön. Yhdistys liittyi myös Instagramiin.

Kuutinkulmaan siirtymisen yhteydessä luotiin myös tilojen varauskalenteri, käyttäjämäärien huomattavasti kasvettua.

Loppuvuodesta lanseerattiin myös kuukausittaiset Kuutinkulman Avoimet Ovet -konsepti, jossa eri toimialojen yhdistystoimijat ja muut yhteistyökumppanit tapasivat toisiaan verkostoitumis- ja innovointitarkoituksessa.

Kuva: Jukka Kosonen 2019

2020

Vuoden 2020 alussa yhteisötila Kuutinkulman varauskalenteri oli täyttynyt kiitettävästi jo koko vuoden osalta, mutta maaliskussa 2020 Suomenkin saavuttanut Covid-19 pandemia tyhjensi kalenterin lähes kokonaan kevään ja kesän ajalta. Elokuusta loppuvuoteen palattiin lähes normaalitilanteeseen, toki terveysviranomaisten vaatimat turvallisuusasiat huomioiden.

Elokuussa saatiin Kuutinkulmaan myös palkattua työntekijä ”Kuuttimestari” hoitamaan tilan päivittäistä operatiivista toimintaa ja asiakaspalvelua. Kuuttimestarin tärkeys osoittautui erityisen kriittiseksi, että syyskaudella voitiin toimintaa Kuutinkulmassa jatkaa normaalisti.

Pandemian aiheuttamista kokoontumisrajoituksista johtuen vuoden 2020 Kansalaistoiminnan Fiesta ja Mahdollisuuksien Tori tapahtumia ei voitu järjestää normaalisti, vaan pilkottuna pienimuotoisempiin tapahtumiin Kulttuuritila Nuijamiehessä.

Kuva: Jukka Kosonen 2020
Kansalaistoiminnan Fiesta 10.10.2020 Kuva: Jukka Kosonen 2020
Yeboyah Kulttuuritila Nuijamiehessä 10.10.2020. Kuva: Jukka Kosonen 2020


Comments are closed.