Kumppanuusverkosto-hankkeen kesäterveiset

Kesäinen koivikko ja punaiset tulppaanit

Kesäloman kynnyksellä on hyvä kerrata hankkeen alkuvuoden toimintaa. Järjestöjen alakohtaisissa yhteistyöryhmissä, järjestöverkostoissa, on kevään aikana toteutettu monipuolista toimintaa. Perhejärjestöjen ryhmä sai huhtikuussa maakunnallista näkyvyyttä yhteisellä lehtimainoksella. Ryhmä on järjestänyt perhetapahtumia eri puolilla maakuntaa ja uudet tapahtumat ovat jo suunnittelussa. Perhejärjestöt edistävät aktiivisesti yhteistyötä tulevan hyvinvointialueen kanssa ja toimintojen aiempaa tiiviimpää kytkeytymistä hyvinvointialueen palveluihin. Työllisyystoimijoiden verkostoa koskettaa lukuisat lakimuutokset. Verkostossa on 3. sektorin lisäksi mukana Etelä-Karjalan kunnat ja yhteistyössä on paikannettu vaikuttamisenpaikkoja ja annettu mm. yhteinen lausunto palkkatukijärjestelmän uudistamista koskevaan lakiesitykseen. Toteutuessaan se tuo tummia pilviä järjestöjen toiminnan ylle ja haastaa erityisesti työllisyystoimijoiden palvelujen toteutumista jatkossa. Monikulttuurisuustoimijat ovat järjestäneet kevään aikana Ukrainasta saapuneille pakolaisille erilaista tukea ja toimintaa, ryhmän yhteistoiminnan kehittäminen jatkuu syksyllä. Samoin seniorijärjestöjen yhteistyön kehittäminen jatkuu kesän jälkeen.

Järjestöjen maakunnallinen Kumppanuuspöytä on alkuvuoden aikana kokoontunut kahdesti, seuraavat tapaamiset ajoittuvat syys- ja marraskuuhun. Kumppanuuspöytä on tärkeässä roolissa järjestöjen vaikuttamistoimielimenä, tiedon välittäjänä sekä keskustelualustana muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös kumppanuuspöydän toimintaa kehitetään ja tehostetaan osana hanketta.

Etelä-Karjalan hyvinvointialuevalmistelussa on eletty hektistä aikaa, ja hanke on ollut aktiivisesti mukana järjestöyhteistyön suunnittelussa. Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteet ja järjestöjen vaikuttamisenpaikat on kevään aikana tehty näkyviksi ja niiden kehittäminen jatkuu. Ajankohtaisena asiana on hyvinvointialueen järjestöavustusmalli, jota järjestöt yhdessä tarkastelevat ja kommentoivat elokuussa. Hankkeessa vaikutetaan myös järjestöyhteistyön näkyvyyteen hyvinvointialueen strategiassa ja Kumppanuuspöydän tunnistamiseen yhteistyötahona hyvinvointialueen toimintaa ohjaavissa keskeisissä asiakirjoissa.

Uusi järjestötietoalusta Lähellä.fi on avattu keväällä käyttöön Etelä-Karjalassa ja hankkeessa yhdistyksiä on ohjattu viemään tietonsa uuteen palveluun kesän aikana. Vanha Yhdistysinfo.fi poistuu käytöstä syksyllä. Uusi palvelu on keskeinen työkalu järjestöjen näkyvyyden lisäämisessä. Jatkossa Etelä-Karjalan asukkaat, sote-ammattilaiset ja kuntapäättäjät ja -työntekijät ohjataan systemaattisesti hakemaan järjestötietoa Lähellä.fi -sivustolta.

Maakunnalliset kehittämishankkeet Kumppanuusverkosto, Oiva Osallisuus Etelä-Karjalassa ja Hyvä Mieli! ovat kevään aikana tehneet erittäin antoisaa yhteistyötä. Hankeyhteistyönä on toteutettu kuntapäättäjille koulutuksia päätöksenteon vaikutuksista hyvinvointiin. Kumppanuusverkosto-hanke on ollut mukana Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen verkostojohtamisen koulutuksessa ja toukokuun aikana Ikäihmisten vaikuttamispäivillä lähes kaikissa maakunnan kunnissa. Monipuolisessa toiminnalla on edistetty monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista maakunnassa eri toimijoiden välillä sekä tavoitettu ja kuultu kuntien asukkaita. Hankeyhteistyö jatkuu syksyllä. Kumppanuusverkosto-hankkeessa jatketaan yhteistyötä myös kunnissa, tärkeänä tavoitteena on järjestöyhteistyön kehittäminen yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Etelä-Karjalassa on vahva tahto ja yhteinen tavoite kehittää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Haasteeksi on tunnistettu viestintä. Kuinka tieto kulkee eri järjestöverkostojen välillä, maakunnallisiin yhdyspintatyöryhmiin valituilta järjestöedustajilta järjestöille ja kuinka järjestöt välittävät tietoa edustajille ja tukevat edustajiensa vaikuttamistyötä. Toimivan viestinnän avulla järjestökentän voima saadaan välittymään aiempaa paremmin tärkeisiin vaikuttamisen paikkoihin. Kumppanuusverkosto-hanke on päässyt kevään aikana erinomaiseen vauhtiin. Kesälomalla ladataan akut ja syksyllä jatketaan kehittämistyön parissa – etsitään ja löydetään ratkaisuja myös viestinnän haasteisiin.

Leppoisaa ja kaunista kesää!

Anna-Maija Ahonen, projektipäällikkö
Etelä-Karjalan Yhdistykset ry
Linjoilla taas 2.8.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.