Kumppanuusverkosto-hankkeen kuulumisia joulun alla

Syksyn aikana Kumppanuusverkosto-hankkeessa on oltu monessa mukana. Hanke on tukenut Etelä-Karjalan hyvinvointijärjestöjen, perhejärjestöjen, työllisyystoimijoiden, monikulttuurisuustoimijoiden ja eläkejärjestöjen verkostotoimintaa. Maakunnallisten alakohtaisten järjestöverkostojen toiminta on ollut aktiivista yhteisten tavoitteiden asettamista, yhteistyön suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi on kartoitettu järjestöyhteistyön muotoja ja ajankohtaisia tilanteita kunnissa ja suunniteltu järjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittämisen toimia vuodelle 2023.

Vuoden 2022 aikana Etelä-Karjalan maakunnan ja järjestöjen Kumppanuuspöytä kokosi järjestöjen, kuntien, Eksoten ja Etelä-Karjalan liiton edustajat yhteisten asioiden äärelle neljä kertaa.

Hanke on ollut mukana tukemassa järjestöjen osallisuutta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valmistelussa. Yhteistyössä Eksoten ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa toteutettiin marraskuussa Etelä-Karjalan järjestöpäivä. Tapahtuman teemana oli hyvinvointialueen ja järjestöjen kumppanuus ja uutena yhteistyömuotona aluevaltuutetuilla esiteltiin järjestökummitoiminta. Vuoden loppuun mennessä järjestöille on kertynyt kummeja kymmenkunta – toiminta on saatu hienosti käyntiin!

Vuoden lopulla hyvinvointialueen valtuusto päätti maakunnan järjestöavustusmallista ja avustusmäärärahasta vuodelle 2023, avustushaku aukeaa alkuvuoden aikana. Tulevan vuoden tavoitteisiin kuuluu yhteinen keskustelu ja toimenpiteiden suunnittelu järjestöjen toimintojen ja palvelujen liittämisestä tiiviimmin mukaan hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksiin.

Syksyllä 2022 Etelä-Karjassa otettiin käyttöön valtakunnallinen järjestötietopalvelu Lähellä.fi. Palvelulla on tärkeä rooli maakunnan järjestötiedon lähteenä Etelä-Karjalan asukkaille, päättäjille sekä kuntien ja hyvinvointialueen työntekijöille. Hanke on viestinyt laajasti uudesta palvelusta, ja yhdistykset ovatkin aktiivisesti kirjautuneet mukaan. Kaikki maakunnan 3. sektorin toimijat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi ilmaiseen järjestötietopalveluun!

Vuonna 2023 Kumppanuusverkosto-hanke jatkaa työtä maakunnallisten ja kuntakohtaisten järjestöverkostojen parissa sekä Kumppanuuspöydän toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyö jatkuu myös kuntien ja uuden hyvinvointialueen kanssa, yhteisenä tavoitteena on tuottaa maakunnan asukkaille lisää hyvinvointia.

Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille ja kuluvan vuoden aikana verkostojen toimintaan osallistuneille. Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle 2023!

Anna-Maija Ahonen

projektipäällikkö, Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hanke

Bookmark the permalink.

Comments are closed.