Sote meni läpi

Käyttöoikeus: CC BY-SA-NC

Sote meni läpi: Mitä Järjestöjen sote-muutostuelle kuuluu ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

Henna Hovi, järjestöasiantuntija, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry

Mennyt kevät on ollut vilkasta aikaa sote-vaikuttamisen kentällä. Järjestöjen sote-muutostuki on tehnyt omaa työsarkaansa tunnetuksi muun muassa valtakunnallisilla foorumeilla ja SOSTEn järjestöverkostoissa. Lisäksi koko muutostuen joukkue on tehnyt tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Työkykyohjelman THL:n väen kanssa.

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen osalta sote-muutostuki on käynnistynyt 1.6.2021 alkaen. 9.6.2021 järjestettiin alueellinen käynnistämistilaisuus, jossa luotiin tilannekuvaa sote-muutostuen kokonaisuudesta, kansallisesta valmistelusta järjestöjen näkökulmasta sekä keskusteltiin maakuntakohtaisista tarpeista sote-muutostuelle.

Kesälomakauden jälkeen elokuussa on tarkoituksena aloittaa tiivis yhteistyö maakuntien sote-järjestöjen kanssa, johon luodaan suuntaviivat maakunnissa toimivien verkostojärjestöjen kanssa (Etelä-Karjalan Yhdistykset ry, Kymenlaakson järjestöverkostot, Päijät-Häme Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry).

Tutustuthan myös kirjoituksen lopussa olevaan uutiseen (linkki Sosten sivuille), josta löytyy kuvattuna Kymenlaakson malli järjestötietojen saamiseksi osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia.

Aluetyön rooli kasvaa, järjestöjen ja julkisen yhteistyössä vielä parannettavaa 

Sote-uudistus meni juhannuksen alla läpi eduskunnassa, joten uudistus etenee nyt aikataulussa kohti toimeenpanoa. Samalla kasvaa alueilla tehtävän työn merkitys eli se, miten järjestöt ovat mukana hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä, millainen rooli järjestöillä on hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja miten järjestöjen toimintaedellytykset turvataan hyvinvointialueilla sekä kunnissa.

Tutkimuksellista perustaa muutostuelle on rakennettu rekisteriaineistoilla ja toimintaympäristön kartoituksella. Maakunnittain on selvitetty rekisteröityjen yhdistysten määrät ja koostettu avainlukuja järjestöjen palvelutuotannosta. Kesäkuun lopussa tehdyssä tilannekuvakyselyssä järjestöasiantuntijat ja verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsenet arvioivat maakuntien yhteistyörakenteiden kyvykkyyttä edistää järjestöjen ja julkistoimijoiden kumppanuutta sote-uudistuksessa. Esimerkiksi yhteistyörakenteiden ”Kyky osallistaa järjestöt sote-uudistukseen” sai keskiarvon 3,2 (asteikko 1–5 heikosta vahvaan). Työtä siis riittää, vaikka muutama maakunta saikin korkeimman arvosanan.

Järjestöillä ja muutostuella edessä sote-vaikuttamisen syksy – tule mukaan webinaariin 

Järjestöjen sote-muutostuki ei hiljene keskikesälläkään täysin, sillä pohjustamme jo tulevaa. Syksyllä laitamme muutostuessa isompaa vaihdetta silmään: tulossa on muun muassa webinaari valtakunnallisille sote-järjestöille, aluetyöntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi tulossa on myös muuta sisältöä, jolla toivomme saavamme sote-järjestöjä mukaan vaikuttamistyöhön laajalla rintamalla.

Sote-vaikuttamiseen ja vuoropuheluun keskittyvä webinaari pidetään keskiviikkona 25.8. kello 13–15. Aika kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt! Lisätietoa tapahtumasta on

tiedossa myöhemmin kesällä SOSTEn kanavien sekä muutostuen järjestöasiantuntijoiden kautta. 

Kaikkien muutostuen tekijöiden yhteystiedot löydät Järjestöjen sote-muutostuen sivulta SOSTEn verkkopalvelusta. Voit ottaa meihin yhteyttä järjestöihin ja sote-uudistukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata työtämme myös Twitterissä tunnisteella #ihmisensote. 

Loppuun vielä muutama viimeaikainen poiminta:

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Tutustu muutostuen tekijöihin Järjestöjen sote-muutostuen verkkosivuilla

Bookmark the permalink.

Comments are closed.