Projektipäällikkö haussa

Kuva: Jukka Kosonen

Etelä-Karjalan Yhdistykset ry etsii projektipäällikköä STEA-rahoitteeseen Etelä-Karjalan järjestöjen ja maakunnan Kumppanuusverkosto -hankkeeseen. Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään sote-järjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä toiminnallisten verkostojen avulla. Kumppanuusverkoston ytimessä on kolme toisiaan tukevaa rakennetta, joissa projektipäällikön työpanos on olennainen osa: 1) maakunnan tasolla operoiva Kumppanuuspöytä, jonka toiminta on jo käynnistynyt ja jossa on edustus 20 järjestöstä, kaikista maakunnan kunnista sekä Etelä-Karjalan liitosta ja Eksotesta, 2) kuntakohtaiset yhteistyömallit hallinnon ja kunnassa toimivien järjestöjen välillä sekä 3) järjestöjen alakohtaiset yhteistoimintatavat. Hankkeessa kehitetään myös verkoston viestintää digitaalisia välineitä ja alustoja hyödyntäen. Viestinnän kehittämiseen on varattu rahoitusta hankkeen ostopalveluissa. Hanke toteutetaan 1.6.2021 – 31.12.2023 välisenä aikana. Projektipäällikön tehtävä on kokopäiväinen.

Hakijalta edellytetään yhdistys- ja järjestötoiminnan ja -kentän tuntemusta sekä kokemusta kolmannen sektorin ja julkishallinnon yhteistyöstä sekä projektien johtamisesta. Hakijan eduksi katsotaan työkokemus järjestöissä, kokemus verkostojen rakentamisesta ja verkostoissa toimimisesta. Digitaalisten viestintäalustojen hallitseminen on oleellinen osa projektipäällikön työskentelyä. Toivomme hakijalta ylempää korkeakoulututkintoa tehtävään sopivalta alalta.

Hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän kertoo haettavaan tehtävään soveltuvasta työkokemuksesta, näkemyksestään verkostojen rakentamisesta ja niiden hyödyntämisestä monialaisen yhteistoiminnan organisoinnissa sekä viestinnällisistä valmiuksistaan. Hakija voi esittää hakemuksessaan palkkatoiveensa ja tehtävän hoitamiseen liittyvää eritysosaamistaan. Hakemukseen tulee liittää hakijan cv. Hakemus palautetaan sähköisesti osoitteeseen: ilkka.kuukka(at)ekyhdistykset.fi 3.6.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja ja tarkemman hankekuvauksen antaa pj Ilkka Kuukka, Etelä-Karjalan Yhdistykset, e-mail: ilkka.kuukka@ekyhdistykset.fi, puhelin 040 626 5270 (arkisin klo 10-15).