Yhdistysviestijä verkkokoulutus

Etelä-Karjalan Yhdistykset järjestää yhdessä Opintokeskus Siviksen ja MLL Kaakkois-Suomen kanssa Yhdistysviestijä -koulutuksen. Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena, mutta myös lähiopetus on mahdollista.  Kurssi on tarkoitettu yhdistystoimijoille, jotka suunnittelevat, toteuttavat tai kehittävät yhdistyksen viestintää sekä pienten yhdistysten toimijoille, jotka haluavat tehostaa viestintäänsä.

Yhdistysviestijä-verkkokurssilla harjoitellaan viestimään vaikuttavammin, tekemään yhdistyksen työtä näkyvämmäksi ja ennakoimaan erilaisiin viestintätilanteisiin. Verkkokurssilla harjoitellaan konkreettisesti yhdistyksen viestintäsuunnitelman laatimista. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Opiskelu tapahtuu Howspace-verkko-oppimisympäristössä. Howspace on todella helppo käyttää, mutta sen käyttöön voi saada myös tukea.

Kurssin jaksot

5.2. klo 17 Aloitus ja yhteinen orientaatio

Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselle tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?

19.2. klo 17 Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen

Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitaan viestinnän suunnitteluun?

4.3. klo 17 Viestinnän kohderyhmät ja kanavat

Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten?

18.3. klo 17 Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli

Mitä viestimme? Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys.

1.4. klo 17 Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin

Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista?

15.4. klo 17 Kurssin päätös

Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen! Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi?

Voit ilmoittautua seuraavasta linkistä: https://link.webropol.com/s/yhdistysviestija

Lisätietoja voi kysellä sähköpostilla henna.raikaslehto@ekyhdistykset.fi tai numerosta 044 979 1109.