Aluevaalipaneeli Kulttuuritila Nuijamiehessä 15.1.2022

aluevaali 2022

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Etelä-Karjalan yhdistys- ja järjestötoimijoiden Kumppanuusverkosto-hanke järjestää yhteistyössä SOSTE:n ja Järjestöjen sote-muutostuen / Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa aluevaalipaneelin lauantaina 15.1.2022 klo 15–17. Paikkana on Kulttuuritila Nuijamies. Varsinainen paneeli kestää n. 1h 30min, minkä jälkeen yleisöllä on mahdollisuus keskustella ehdokkaiden kanssa Nuijamiehessä. Tilaisuus streamataan, joten se on katsottavissa myös jälkitallenteena. Lähetystä voi seurata myös Etelä-Saimaan nettisivujen kautta.

Linkki paneeliin: https://vimeo.com/event/1715613/70dab69892

Maakunnallisen järjestöjen vaikuttamistoimielimen perustamistyö on käynnistynyt

Järjestö 2.0, Yhes enemmän! Agentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hanke on saanut jatkorahoituksen vuodelle 2020. Hankkeen ensi vuoden yhtenä päätehtävänä on koordinoida maakunnallisen järjestöjen vaikuttamistoimielimen, järjestöjen neuvottelukunnan, perustamistyötä.

Järjestöjen neuvottelukunnan valmistelusta vastaa maakunnallinen järjestötyöryhmä, josta löytyy maakuntien (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) kuntien edustus, järjestöjen edustus sekä sote-kuntayhtymien (Kymsote ja Eksote) edustajat. Työryhmä valmistelee järjestöneuvoston rakennemallin sekä edustajien valintaprosessin neuvottelukuntaan. Järjestöjen neuvottelukunta perustetaan hankealueen molempiin maakuntiin, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 20.11.19, jolloin perustamistyö on käynnistetty.

Taustaa neuvottelukunnan perustamisen tarpeellisuudelle: Järjestö 2.0 on valtakunnallinen hankekokonaisuus ja järjestöjen neuvottelukuntia on perustettu tai niitä ollaan ensi vuoden aikana perustamassa kaikkiin maakuntiin.

Yhes enemmän! -hankkeen toiminta-alueella järjestöjen neuvottelukunta on Kymenlaakson kuntien/ Etelä-Karjalan kuntien ja kuntayhtymä Kymsoten/ kuntayhtymä Eksoten ja kymenlaaksolaisten/eteläkarjalalaisten hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöjen neuvottelukunta tiivistää alueen järjestöjen osaamisen, asiantuntemuksen ja yhteistyön, tuo asioihin järjestöjen näkökulman ja vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä, saa järjestöt kohtaamaan ja synnyttää uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Neuvottelukunnan tehtävä on edistää järjestöjen yhteistyötä myös kuntien, muiden julkisen sektorin toimijoiden, seurakunnan, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Neuvottelukunta pyrkii turvaamaan järjestöjen toimintaedellytykset ja lisäämään järjestöjen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Kymenlaaksossa/ Etelä-Karjalassa. Neuvottelukunta voi myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille.

Neuvottelukunta tekee näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia maakunnan kehittämistyössä, edistää kansalaisjärjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä, kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Järjestöjen neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle:

1. tekemällä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi
2. edistämällä järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä
3. toimimalla maakuntien järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa
4. tukemalla järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala näkevät yhteistyön kolmannen sektorin kanssa erittäin tärkeäksi osaksi kuntien asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Maakunnallinen järjestöjen neuvottelukunta tukee järjestöjen ja julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Maakuntien ja kuntayhtymien yhteinen tahtotila ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin pyrkiminen vahvistaa järjestöjen asemaa maakunnissa.

Asian tiimoilta järjestetään Lappeenrannan Urheilutalon luentosalissa kaksi infotilaisuutta 22.1.2020 klo 12-14 ja 17-19. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tiedote on ladattavissa alla olevan linkin takaa.